Voorop lopen bij het werkveld

Belofte 1

Wij weten wat binnen ons beroepenveld speelt en kennen de ontwikkelingen die zij doormaken. Wij sluiten hierbij aan en gaan daarin nog een stap verder. In nauwe samenwerking met het werkveld en onze studenten geven we ons toekomstbestendig onderwijs vorm, waarbij leren in de praktijk en in school nauw met elkaar zijn verweven.