0900 8 996 996
(normaal tarief)

Ouders

Uw zoon of dochter heeft het vmbo succesvol afgerond en begint een nieuw avontuur bij ROC Friese Poort. Van het vmbo naar het mbo is dan best spannend. Er komt er heel wat op uw zoon of dochter af. Nieuwe indrukken, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en vooral ook veel belangrijke nieuwe informatie. Dat geldt niet alleen voor uw zoon of dochter, maar ook zeker voor u als ouder.

Betrokken
Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen ROC Friese Poort en haar studenten. Opvoeden gebeurt niet alleen bij u thuis, óók bij ons op school. Uw zoon of dochter is, bij wijze van spreken, van het ontbijt tot het avondeten onder onze hoede. We willen daarom ouders zoveel mogelijk betrekken. Wij merken dat de betrokkenheid van ouders een gunstig effect heeft op het verhogen van de leerprestaties en het verminderen van schooluitval. Door de informatie van en het contact met ROC Friese Poort, weet u waar uw zoon of dochter mee bezig is. Zo zijn er onder meer ouderpanels ingericht, worden workshops gehouden en wordt u geïnformeerd over voortgang en verzuim van uw zoon of dochter. Door middel van dit menu informeren wij u graag over de gang van zaken binnen onze school.