0900 8 996 996
(normaal tarief)

Ouders

Uw zoon of dochter heeft het vmbo succesvol afgerond en begint een nieuw avontuur bij ROC Friese Poort. Van het vmbo naar het mbo is dan best spannend. Er komt er heel wat op uw zoon of dochter af. Nieuwe indrukken, nieuwe klasgenoten, nieuwe docenten en vooral ook veel belangrijke nieuwe informatie. Dat geldt niet alleen voor uw zoon of dochter, maar ook zeker voor u als ouder.

Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk. Wanneer er thuis interesse is voor de opleiding die uw zoon/dochter bij ons volgt, heeft dat veel voordelen voor het studieverloop.
Ouderbetrokkenheid betekent eigenlijk niets anders dan interesse tonen en oog hebben voor het wel en wee van uw zoon/dochter.

ROC Friese Poort wil intensief met u samenwerken aan een optimale loopbaan- en talentontwikkeling van uw zoon/dochter. Samen ondersteunen wij uw zoon/dochter bij:

1. het maken van de juiste keuze voor een mboopleiding;
2. het behalen van goede studieresultaten en het behalen van een diploma voor werk of doorstroming naar het hbo;
3. het tegengaan van verzuim, motivatieproblemen en schooluitval om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
 
 
Wat doet ROC Friese Poort zoal in het kader van ouderbetrokkenheid?

  • Startgesprek en 10-minutengesprekken.
  • Algemene ouderavonden.
  • Ouderavonden per opleiding/domein.
  • Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal.
  • Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze visie/beleid.
  • Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s).
  • Werkdiners ouder(s)/ verzorger(s) en directie.
  • Share Info, magazine voor ouder(s)/verzorger(s).
  • Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is.
  • Informatie voor ouder(s)/ verzorger(s) via de mail en via onze website www.rocfriesepoort.nl.