Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Voor volwassenen
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen
Crebo K0118

Werk je als beroepskracht in de sector zorg en welzijn en wil jij je taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen op mbo 3 niveau? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
12 dagdelen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.225,00
Eerstvolgende startdatum
voorjaar 2022 Leeuwarden

Voor het welzijn van de cliënt is het van groot belang dat verzorgende en verpleegtechnische handelingen op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Vanuit de wet BIG worden er duidelijk omschreven eisen gesteld aan zorgverleners die deze verzorgende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Wanneer je deze cursus hebt gevolgd, kun je breder worden ingezet in het werkveld.

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus verdiep je je in de theorie rond verpleegtechnische handelingen. Deze bestaan uit het onderkennen van de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied, het bieden van specifieke zorg, het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het evalueren en vastleggen van de zorgverlening. Als voorbereiding op de contacturen verdiep je je in de theorie, o.a. via e-learning. Tijdens de lesdagen oefen en toets je de verzorgende en verpleegtechnische handelingen en is er ruimte voor verdieping op de theorie.

De cursus kan ook op de locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (incompany). In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd. Ook is het mogelijk om losse onderdelen van deze scholing te volgen.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Je krijgt de volgende Vakken

 • wetgeving
 • observeren en rapporteren
 • hygiëne-en veiligheidsrichtlijnen
 • methodisch werken
 • medicijnen checken, registreren, distribueren
 • medicatie toedienen
 • wondverzorging, ACT zwachtelen
 • steriele monsters
 • injecteren, diabetes
 • toedienen zuurstof en rekenen met zuurstof
 • stoma verzorgen
 • suprapubisch katheter verzorgen, blaasspoelen
 • verzorgen van een blaaskatheter van de man en vrouw
 • inbrengen blaaskatheter bij de vrouw
 • maagsonde/Sondevoeding / PEG
 • risicosignalering
 • eerste hulp bij verwondingen, vergiftiging, verslikken, verstikken, ademstilstand en circulatiestilstand
 • medisch rekenen

Studielast

Studieduur12 dagdelen, verdeeld over 24 weken
Leeruren 4 lesuren en circa 4 uur zelfstudie per dagdeel
Stage circa 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Je kan deelnemen aan dit keuzedeel wanneer je in het bezit bent van een (oud) diploma verzorgende en/of maatschappelijke zorg en een relevante werkplek hebt. Het keuzedeel start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

De cursus wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Diploma

Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Kosten

Scholingskosten€ 1.225,00
Lesmateriaalinclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.225,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

  Keuzedelen

  In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het intakegesprek.

 • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.