Zorg en welzijn
Volwassenen

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Crebo K0118

Werk je als beroepskracht in de sector zorg en welzijn en wil jij je taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen op mbo 3 niveau? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Tijdens de cursus verdiep je je in de theorie rond verpleegtechnische handelingen. Deze bestaan uit het onderkennen van de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied, het bieden van specifieke zorg, het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het evalueren en vastleggen van de zorgverlening. Als voorbereiding op de contacturen verdiep je je in de theorie, o.a. via e-learning. Tijdens de lesdagen oefen en toets je de verzorgende en verpleegtechnische handelingen en is er ruimte voor verdieping op de theorie.

De cursus kan ook op de locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (incompany). In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd. Ook is het mogelijk om losse onderdelen van deze scholing te volgen.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Duur
12 dagdelen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.225,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden voorjaar 2022

Vakken

 • wetgeving
 • observeren en rapporteren
 • hygiëne-en veiligheidsrichtlijnen
 • methodisch werken
 • medicijnen checken, registreren, distribueren
 • medicatie toedienen
 • wondverzorging, ACT zwachtelen
 • steriele monsters
 • injecteren, diabetes
 • toedienen zuurstof en rekenen met zuurstof
 • stoma verzorgen
 • suprapubisch katheter verzorgen, blaasspoelen
 • verzorgen van een blaaskatheter van de man en vrouw
 • inbrengen blaaskatheter bij de vrouw
 • maagsonde/Sondevoeding / PEG
 • risicosignalering
 • eerste hulp bij verwondingen, vergiftiging, verslikken, verstikken, ademstilstand en circulatiestilstand
 • medisch rekenen

Studielast

Studieduur12 dagdelen, verdeeld over 24 weken
Leeruren 4 lesuren en circa 4 uur zelfstudie per dagdeel
Stage circa 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Je kan deelnemen aan dit keuzedeel wanneer je in het bezit bent van een (oud) diploma verzorgende en/of maatschappelijke zorg en een relevante werkplek hebt. Het keuzedeel start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

De cursus wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Diploma

Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Kosten

Scholingskosten€ 1.225,00
Lesmateriaalinclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.225,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Leeuwarden
voorjaar 2022 Inschrijven
Sneek
voorjaar 2022 Inschrijven
Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Als je toe bent aan het inburgeringsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.