Zorg
Volwassenen
i Dit scholingstraject komt in aanmerking voor STAP-budget. Check of jij in aanmerking komt voor de aanvraag en meld je dan eerst bij ons aan. Vink in de laatste stap van je aanmelding bij subsidie STAP-budget aan. Je ontvangt na je aanmeldingsbevestiging van ons een STAP-aanmeldbewijs. Daarmee vraag je in het betreffende tijdvak STAP-budget aan. Met STAP-budget

Maatschappelijk verzorgende IG MBO 3

Voor volwassenen

Crebo 25656

Als Maatschappelijk Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) kun je mensen verzorgen én begeleiden. Met deze opleiding behaal je dan ook twee mbo-diploma’s: Begeleider maatschappelijke zorg en Verzorgende IG. Je werkt bijvoorbeeld in de thuiszorg of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Maar je kunt ook aan de slag als begeleider in een asielzoekerscentrum of bij een welzijnsorganisatie. Je helpt bij de medische zorg, persoonlijke verzorging, huishouden en dagbesteding. En je onderneemt activiteiten. Met jouw hulp kunnen mensen zichzelf beter redden.

Tijdens de opleiding leer je hoe je de zorg en ondersteuning biedt die is afgesproken in het zorgplan. Daarnaast leer je hoe je activerende begeleiding biedt. 

Verzorgende IG 
+
Begeleider maatschappelijke zorg: Deze nieuwe opleiding leidt je op tot begeleider maatschappelijke zorg. Je begeleid dan (vaak oudere) mensen in het huishouden of bij het besteden van hun tijd of ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Als ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, help je daarbij. Jij zorgt dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Na deze opleiding kun je aan het werk als begeleider bij een instelling die ondersteuning en begeleiding biedt bij wonen, dagbesteding en vrije tijd. 

Je leert hoe je op een professionele manier omgaat en samenwerkt met cliënten, familieleden en collega’s. Samen met de cliënt en je team bepaal je bij welke activiteiten jouw hulp nodig is. Je ondersteunt deze mensen bijvoorbeeld bij hun persoonlijke verzorging, huishouden, dagbesteding en waar mogelijk help je jouw cliënt om zich zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen redden. Tijdens de opleiding leer je hoe je een begeleidingsplan opstelt en hoe je de cliënt ondersteunt bij verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. Ook leer je over beperkingen, aandoeningen en ziektebeelden. Houd rekening met onregelmatige werktijden. 

Je maakt in deze opleiding kennis met de inhoud van de eerdere opleidingen Begeleider specifieke doelgroepen en Begeleider gehandicaptenzorg. 

Kan je wel wat bijscholing gebruiken op het gebied van digitale vaardigheden? Op de website van Digivaardig in de zorg lees je alles op het gebied van digitale vaardigheden. Doe een zelfscan en weet hoe goed jouw digitale vaardigheden al zijn. Daarnaast kan je de basisvaardigheden leren die iedereen nodig heeft in de zorg.

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
2 jaar
Niveau
3
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Lelystad
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.095,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten 21-9-2023
Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
3 jaar
Niveau
3
Locatie(s)
Drachten
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.216,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten sep-23

Vakken

 • bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 
 • het doen van observaties
 • begeleiden van individuele cliënten en groepen
 • uitvoeren van organisatie en professie gebonden taken (VZ-IG)
 • verdiepen in de branche
 • bieden van ondersteunende activerende begeleiding en zorg
 • uitvoeren van organisatie en professie gebonden taken (MV)
 • het organiseren van activiteiten
 • het schrijven van een begeleidingsplan
 • Nederlands
 • Loopbaan en burgerschap
 • rekenen
 • keuzedeel

Studielast

 mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)mbo dagopleiding (BOL)
Studieduur2 jaar3 jaar 
Leeruren6-8 lesuren (1 dag) en circa 4-6 uur zelfstudie per week22 lesuren (3 dagen) en circa 5-8 uur zelf studie per week
Stage/werkcirca 16-19 uur per week (610 uur per jaar)circa 14-16 uur per week (jaar 1 750 uur en jaar 2 en 3 550 uur per jaar
Lesmomentafhankelijk van het startmoment. Schoolvakanties vrijDrachten: ma, woe, vrij

Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek met je besproken. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg (BBL-A en BBL-S).

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

Toelating

Kandidaten met een mbo-diploma niveau 3 of 4 (andere richting). Minimaal mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn / Dienstverlening op niveau 2 of een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg (3 vakken op C-niveau). Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het kennismakingsgesprek over je mogelijkheden. De opleiding start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. ROC Friese Poort zorgt voor een (onbetaalde) stageplaats. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3 én het mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3.

Werken

Je kunt aan de slag in de thuiszorg, zorgcentra, verpleegzorg, sociaal agogische voorzieningen, asielzoekerscentra en andere welzijnsorganisaties. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 BBLBOL
Scholingskosten€ 1.095,00€ 1.216,00
Lesmateriaalexclusiefexclusief
Examenkosteninclusiefinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.095,00€ 1.216,00
BTWvrijgesteldvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 550,00 en € 200,00circa € 550,00 en € 200,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het intakegesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten, zoals lesmateriaal (incl. licentiekosten) en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

 

BOL

De scholingskosten betreffen het jaarlijkse lesgeld dat je voor een mbo-opleiding aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betaalt, als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Bijkomende kosten zoals lesmateriaal (incl. licentiekosten) en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Drachten
21-9-2023 Inschrijven
Emmeloord
sep-23 Inschrijven
Emmeloord
jan-24 Inschrijven
Leeuwarden
sep-23 Inschrijven
Leeuwarden
jan-24 Inschrijven
Lelystad
25 sept 2023 Inschrijven

BOL

Drachten
sep-23 Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

 

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.