Volwassenen

Doktersassistent MBO 4

Voor volwassenen

Crebo 25695

Als doktersassistent assisteer je een huisarts of medisch specialist bij onderzoek, bij de behandeling van patiënten en op administratief gebied. Je moet zorgvuldig werken, of het nu om onderzoeken gaat of om het bijhouden van de administratie. Je hebt veel contact met patiënten. Je ontvangt ze niet alleen, maar stelt ze ook gerust. Ook verricht je medische handelingen.

Tijdens de opleiding leer je onder andere het verrichten van medische handelingen, zoals het meten van de bloeddruk en het testen van urine. Je leert over verschillende ziekten, behandelingen en geneesmiddelen.

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
1,5 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 6.450,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden 23-9-2023

Vakken

 • anatomie
 • medische kennis
 • geneesmiddelenkennis
 • communicatie en praktijkscholing
 • telefoontraining
 • medisch technisch handelen
 • medische administratie
 • Loopbaan en burgerschap
 • keuzedeel

Studielast

Studieduur1,5 jaar (70 weken)
Leeruren8 lesuren (1 dag)  en circa 12 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 24/32 uur per week (480 uur) in jaar 2
Lesmoment woensdag, schoolvakanties geen lessen

Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. In jaar 2 ga je 15 weken aaneengesloten op stage. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over deze opleiding. Hier word je verder geïnformeerd en geadviseerd en kun je op basis daarvan besluiten of je de opleiding definitief gaat volgen. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg.

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

Toelating

Minimaal een mbo-diploma niveau 3 in de richting zorg en welzijn of een havo-diploma. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het kennismakingsgesprek over je mogelijkheden. Het kan zijn dat hiervoor een instaptoets wordt afgenomen. De vakken Nederlands, Engels en rekenen worden niet in de opleiding gegeven. Je zorgt er zelf voor dat je op het juiste niveau komt voor Nederlands, Engels en rekenen. Er worden geen lessen gegeven, alleen informatie over de examens. Het eindniveau voor de examens zijn Nederlands en rekenen B1 en Engels B1 en A2, meer info en oefenen.

Voor doktersassistenten met een oud diploma en mensen die werken als doktersassistent zonder het diploma doktersassistent, zijn er in sommige gevallen speciale maatwerktrajecten mogelijk. De opleiding start bij voldoende deelname.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. ROC Friese Poort zorgt voor een (onbetaalde) stageplek in Friesland. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het het mbo-diploma Doktersassistent op niveau 4.

Doorleren

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. Denk hierbij aan een Zorg en Welzijn opleiding of Communicatie opleiding.

Werken

Je kunt onder meer aan de slag bij een huisartsenpraktijk, poliklinieken in het ziekenhuis, de trombosedienst, de bloedbank, een medische dienst of in de sociale gezondheidszorg. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 Derde leerweg
Scholingskosten€ 6.450,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 6.450,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 200,00/€ 650,00 en € 200,00
Derde leerweg

De scholingskosten betreffen een richtprijs voor de gehele opleiding. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten, zoals lesmateriaal, licentiekosten en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze opleiding

Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Praktijkleren voor de derde leerweg
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Stageplaatsen Zorg
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Meer over kosten in het mbo

Startdata

Derde leerweg

Leeuwarden
23-9-2023 Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerweg opleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

Voordelen van derde leerweg opleidingen:derde leerweg

 • je hebt minder beroepspraktijkvorming (BPV)
 • je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
 • je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
 • je opleiding is flexibeler en sneller

Nadelen van derde leerweg opleidingen:

 • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder

 

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.