Fysieke weerbaarheid

Maatwerktraject voor organisaties

In allerlei beroepen, van verpleegkundige tot baliemedewerker, kun je te maken krijgen met agressief gedrag. Tijdens deze training versterk je je communicatieve en fysieke vaardigheden. Je leert conflicten door middel van sociale en communicatieve vaardigheden op te lossen.Je kunt daarmee, in situaties waar agressie een rol speelt, effectief communiceren en wanneer nodig, ook fysiek reageren (binnen de wettelijke kaders). Je krijgt tijdens de training inzicht in je eigen communicatieve vaardigheden. Je leert wat de effecten zijn van je eigen manier van communiceren op je omgeving. 

Stages

Inhoud

Uitgangspunten voor de training zijn de bestaande protocollen van jouw organisatie. Tegelijkertijd kun je je eigen leerwensen inbrengen. Hierdoor sluit de training zo goed mogelijk aan op je persoonlijke werksituatie. Afhankelijk van de organisatiebehoefte, bestaat de training uit vier tot zes dagdelen:

  • Dagdeel 1: theorie groepsdynamica, praktische trainingen (verdedigen, opbrenggrepen)
  • Dagdeel 2 en 3: fysieke training herhalen en oefenen, uitbreiden van vaardigheden en basistechnieken stoten en trappen, eigen ervaringen en emoties die bij fysiek ingrijpen een rol spelen
  • Dagdeel 4: verwerken van de opgedane ervaringen in relatie met de theorie

Tevens wordt aandacht besteed aan het handelen binnen wettelijke kaders en collegiale opvang.

Studielast

Studielast:4 tot 6 dagdelen
Lesmoment: in overleg met de organisatie

Toelating

De training wordt aangeboden als maatwerktraject voor organisaties. Vanaf tien cursisten kan de training ook in-company worden verzorgd. Individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Examen

Er vindt geen examen plaats.

Diploma

Je ontvangt een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Er is geen leeftijdsgrens aan werken in de zorg. Voor een baan in de zorg ben je nooit te oud. Veel zorgvragers vinden een ‘ervaren’ medewerker juist prettig. Wel moet je lichamelijke gezondheid het toelaten om te werken in de zorg.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.