TIG lassen
Volwassenen

Lassen maritiem

Schade aan boord of een ander klein klusje waarbij gelast moet worden? Wil jij zelfstandig kleine herstelwerkzaamheden leren uitvoeren aan boord? Dan is de training Lassen maritiem basis echt iets voor jou. Heb jij al enige ervaring met het lassen en heb je schade aan boord dat gelast moet worden? Wil jij zelfstandig herstellingen uitvoeren aan boord en goed elektrode leren lassen? Dan is de training Lassen maritiem gevorderd echt iets voor jou.

Basis
Tijdens de basistraining doe je kennis op van het lasapparaat. Je leert lassen met gelijk en wisselstroom. Je leert lassen met verschillende elektrodes
 zoals: basisch en rutiel en lassen met verschillende diktes materiaal en elektrode. Je leert werkstukken lassen uit plaat, pijp, profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste parameters en voorkomen van storingen. Je leert coderingen aflezen op pak van de elektrodes: waar gebruik je welke elektrodes voor, verschillende treksterktes behandelen. Je doet gevarenkennis op op lasgebied aan boord: lasrook en PBM's. Je krijgt uitleg over lasposities en over slijpen/afwerking.

Gevorderd
Tijdens de gevorderdentraining doe je materialen- en elektrodekennis op. Je leert RVS lassen met elektrode, RVS lassen van mindere kwaliteit en RVS lassen met hogere kwaliteit. Je leert lassen met basisch en rutiele elektroden. Je maakt kennis met de lasposities: PC (uit de zij), PD (boven hoofd), PF (stapelen) en PG (boven naar beneden). Je leert werkstukken lassen uit plaat, pijp, profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor het kiezen van de juiste parameters en voorkomen van storingen. Je doet gevarenkennis op lasgebied aan boord: lasrook en PBM’s. Je leert coderingen aflezen op pak elektrodes: waar gebruik je welke elektrode voor, verschillende treksterktes behandelen. Je krijgt uitleg over lasposities en over slijpen/afwerking.

Duur
5 of 6 dagdelen
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Emmeloord, Urk
Lesmoment
zaterdag
Kosten
Scholingskosten afhankelijk van keuze
Eerstvolgende startdatum
Startmoment afhankelijk van keuze

Studielast

 BasisGevorderd
Studieduur5 dagdelen6 dagdelen
Leeruren4 lesuren per dag4 lesuren per dag
Lesmoment  zaterdag van 8.30 - 12.30 uur, schoolvakanties vrij  zaterdag van 8.30 - 12.30 uur, schoolvakanties vrij

Toelating

Voor de basistraining zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing, voor de gevorderden training dien je eerst de basistraining te volgen. Start bij voldoende deelname. De inschrijving sluit 14 dagen voor de startdatum.

Examen

Er is geen afsluitend examen.

Diploma

Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenafhankelijk van keuze

Startdata

Startmoment
afhankelijk van keuze Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.