Zorg & Welzijn
Volwassenen
i Dit scholingstraject komt in aanmerking voor STAP-budget. Check of jij in aanmerking komt voor de aanvraag en meld je dan eerst bij ons aan. Vink in de laatste stap van je aanmelding bij subsidie STAP-budget aan. Je ontvangt na je aanmeldingsbevestiging van ons een STAP-aanmeldbewijs. Daarmee vraag je in het betreffende tijdvak STAP-budget aan. Met STAP-budget

Pedagogisch medewerker kinderopvang MBO 3

Voor volwassenen

Crebo 25696

Je begeleidt groepen kinderen in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Dit kunnen baby's, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot en met 12 jaar zijn. Je hebt niet alleen contact met de kinderen, maar ook met hun ouders. Jij draagt bij aan hun opvoeding en verzorging, door ze te begeleiden, allerlei activiteiten met ze te doen en te ondersteunen bij het leren. Tijdens de opleiding leer je hoe je de situatie en wensen van kinderen kunt inschatten. Je leert een activiteitenprogramma en een plan van aanpak te maken en je leert hoe je kinderen en jongeren kunt begeleiden.

Start moment
Vanaf september 2022 is het mogelijk om de opleiding in Emmeloord, Leeuwarden of Sneek te volgen. De modules worden elke vijf weken aangeboden, dus kun je op meerdere moment in het schooljaar starten. Je kunt ook afwisselen tussen de locaties. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op de locatie in Sneek. 

 

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
2 jaar
Niveau
3
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.095,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten 13-9-2023

Vakken

 • Pedagogische identiteit
 • Observeren en rapporteren
 • Ontwikkelingsgericht werken
 • Betekenisvolle groepsactiviteiten
 • Het gezonde kind
 • Vakspecialist
 • Praktijkonderzoek
 • Kwaliteitszorg
 • Vakbekwaamheid
 • Werken in leerteams
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap

Studielast

 mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)
Studieduur2 jaar
Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 6 uur zelfstudie per week 
Stage/werkcirca 16 uur per week (610 uur per jaar) 
LesmomentEmmeloord: dinsdag 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Leeuwarden: woensdag 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Sneek: dinsdag (start april) vrijdag (start mei/ sept.) 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Drachten: woensdag 09.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij

Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.   

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

Toelating

Minimaal diploma lbo, vbo, vmbo, mavo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma, een overgangsbewijs naar 4 havo of een mbo-diploma niveau 2.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je zorgt voor aanvang van de opleiding zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op Stagemarkt, Zorgpleinnoord en Fleverloopbaan vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang op niveau 3

Werken

Je kunt aan de slag in diverse vormen van kinderopvang, de basisschool, in het voorgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, speciale jeugdinstelling of bij een gezin. Op de website www.kansopwerk.nl vind je de kans op een baan per opleiding. 

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 1.095,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.095,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 260,00, € 100,00 en € 200,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten, zoals boeken, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BBL-opleiding
Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Praktijkleren in het mbo
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Drachten
13-9-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Emmeloord, 24-05-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, 13-09-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, oktober 2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, januari 2024 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 04-04-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 26-05-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 15-09-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, oktober 2023 Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

 

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.