Zorg & Welzijn
Volwassenen
i Dit scholingstraject komt in aanmerking voor STAP-budget. Check of jij in aanmerking komt voor de aanvraag en meld je dan eerst bij ons aan. Vink in de laatste stap van je aanmelding bij subsidie STAP-budget aan. Je ontvangt na je aanmeldingsbevestiging van ons een STAP-aanmeldbewijs. Daarmee vraag je in het betreffende tijdvak STAP-budget aan. Met STAP-budget

Onderwijsassistent MBO 4

Voor volwassenen

Crebo 25698

Als onderwijsassistent ondersteun je de leerkracht in het (speciaal)basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs of het mbo. Je werkt met leerlingen en deelnemers uit verschillende leerjaren. Dankzij jouw hulp kunnen zij meer persoonlijke aandacht krijgen en beter hun leerdoelen behalen. Je werkt meestal in een team en onder leiding van de leerkracht. Deze leerkracht geeft aan wat jouw taken zijn, maar je voert jouw eigen werk zelfstandig uit. Je hebt ook administratieve taken en helpt mee bij de organisatie van de schoolactiviteiten. 

Tijdens de opleiding leer je hoe jij de situatie en wensen van kinderen/jongeren kunt inschatten. Je leert een activiteitenprogramma en een plan van aanpak te maken en je leert hoe je kinderen en jongeren kunt begeleiden. Je werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of speciaal onderwijs met leerlingen in de leeftijd van 4 tot ongeveer16 jaar. Je geeft zelf geen les, maar je ondersteunt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. 

Start moment
Vanaf september 2022 is het mogelijk om de opleiding in Emmeloord, Leeuwarden of Sneek te volgen. De modules worden elke vijf weken aangeboden, dus kun je op meerdere moment in het schooljaar starten. Je kunt ook afwisselen tussen de locaties. Het kennismakingsgesprek vindt plaats op de locatie in Sneek.

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
2 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.095,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten 13-9-2023

Vakken

 • Pedagogische identiteit
 • Observeren en rapporteren
 • Ontwikkelingsgericht werken
 • Betekenisvolle groepsactiviteiten
 • Het gezonde kind
 • Vakspecialist
 • Praktijkonderzoek
 • Kwaliteitszorg
 • Vakbekwaamheid
 • Werken in leerteams
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap

Studielast

 mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)
Studieduur2 jaar
Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 6 uur zelfstudie per week 
Stage/werkcirca 16 uur per week (610 uur per jaar) 
LesmomentEmmeloord: dinsdag 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Leeuwarden: woensdag 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Sneek: dinsdag (start april) vrijdag (start mei/ sept.) 9.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij
Drachten: woensdag 09.00 - 15.30 uur, schoolvakanties vrij

Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.   

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

Toelating

Minimaal diploma lbo, vbo, vmbo, mavo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma, een overgangsbewijs naar 4 havo of een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je zorgt voor aanvang van de opleiding zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

et vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op Stagemarkt, Zorgpleinnoord en Fleverloopbaan vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma onderwijsassistent op niveau 4. 

Doorleren

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. Denk hierbij aan de opleiding PABO of Pedagogisch Educatief Medewerker.

Werken

Je kunt, afhankelijk van je gekozen uitstroomprofiel aan de slag in diverse vormen van kinderopvang, de basisschool, in het voorgezet onderwijs, het speciaal onderwijs, het beroepsonderwijs, speciale jeugdinstelling of bij een gezin. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 1.095,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.095,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 260,00, € 100,00 en € 200,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Bijkomende kosten, zoals licenties en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Dit dien je zelf te regelen. Soms kom je in aanmerking voor een vergoeding van deze kosten. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BBL-opleiding
Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Praktijkleren in het mbo
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Drachten
13-9-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Emmeloord, 24-05-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, 13-09-2023 (onder voorbehoud) Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, oktober 2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Leeuwarden, januari 2024 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 04-04-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 26-05-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, 15-09-2023 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Sneek, oktober 2023 Inschrijven

Verhalen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

 

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) drie soorten leerwegen; BBL (Beroepsbegeleidende leerweg), BOL (Beroepsopleidende leerweg) en de derde leerweg (geen vastgestelde urennorm)

  BBL 

  Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij de meeste BBL-opleidingen houdt dit in dat je één dag in de week naar school gaat. Daarnaast bent je minimaal 610 klokuren per schooljaar werkzaam bij een leerbedrijf. Dit kan betaald of onbetaald zijn (arbeidsovereenkomst BBL-A en stage BBL-S).

  Voordelen BBL:
  • je leert vooral op de werkvloer (veel praktijkervaring)MBO
  • je werkt/leert bij een bedrijf en ontvangt in de meeste gevallen een salaris
  • je werkgever betaalt in veel gevallen je BBL-opleiding
  • je hebt kans op een vaste baan bij je werkgeve
  • je krijgt zowel begeleiding vanuit de opleiding als vanuit het leerbedrijf
  • je doet brede werkervaring op (werkprocessen, organisatiecultuur)
  Nadelen BBL:
  • je hebt minder theoretisch vakken
  • je hebt geen recht op studiefinanciering

   BOL

  De Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op beroepspraktijkvorming (stage) gaat bij een erkend leerbedrijf. Volwassenen hoeven bij BOL niet in alle gevallen de hele week naar school. De BOL groepen voor volwassenen gaan (afhankelijk van de opleiding) minimaal 2 dagen in de week naar school en hebben daarnaast nog stage.

  Voordelen BOL:
  • je krijgt veel theorievakken waarmee je je theoretisch verder kunt verdiepen
  • je maakt met verschillende organisaties kennis door middel van stages of beroepspraktijkvorming (BPV) 
  • je hebt in bepaalde gevallen recht op studiefinanciering
  Nadelen BOL:
  • je hebt minder praktijkervaring
  • je krijgt minder kennis over de arbeidsmarkt en werkprocessen
  • in tegenstelling tot de BBL-variant is de beroepspraktijkvorming vaak onbetaald 
  • je hebt een verplicht aantal uren op school

  Derde leerweg

  Derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerwegopleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

  Voordelen van Derde leerweg opleidingen:
  • je hebt minder beroeppraktijkvorming (BPV)
  • je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
  • je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
  • je opleiding is flexibeler en sneller
  Nadelen van Derde leerweg opleidingen:
  • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder