Basistraining VierVVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Voor volwassenen
Basistraining VierVVE (voor- en vroegschoolse educatie)
Crebo K0388

Werk jij bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en heb je een erkend VVE-certificaat nodig? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
6 of 12 dagdelen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.325,00
Eerstvolgende startdatum
incompany (in overleg) Incompany

De basistraining VierVVE is bestemd voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen die werken met kinderen van 2 tot 4 jaar op minimaal mbo-niveau 3. Je maakt je de basisprincipes van het leren en ontwikkelen van jonge kinderen eigen en je weet hoe je deze (leer)ontwikkeling kan ondersteunen. Door goed naar kinderen te kijken en daarop aan te sluiten met uitdagende activiteiten krijgen kinderen wat ze nodig hebben.

Stages

Inhoud

In deze cursus is het uitgangspunt de (brede)ontwikkeling van jonge kinderen (2-4 jaar) en de rol van de beroepskracht daarbij. Veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse routines staan hierbij centraal. Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters leren om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen. Je ontwikkelt essentiële vaardigheden die nodig zijn om een gecertificeerd VVE pedagogisch medewerker te zijn. 

De cursus kent een modulaire opbouw:

 • Module 1 bestaat uit bijeenkomsten 1 t/m 6 en is geschikt voor invalkrachten, maar kan ook als instaptraining/instapkwalificatie worden gebruikt.
 • Module 2 bestaat uit bijeenkomsten 7 t/m 12.

Het programma van module 1 en 2 samen is bestemd voor vaste medewerkers en leidt op tot de basiskwalificatie VVE. In de periode tussen de bijeenkomsten voer je praktijkopdrachten uit en vindt coaching op de werkvloer plaats. Het is mogelijk om alleen module 1 te volgen of module 1 én 2.

Je krijgt de volgende Vakken

 • spel als bron van leren en ontwikkeling zien
 • drie V's 'verkennen', 'verbinden' en 'verrijken' hanteren als educatief model
 • kansen zien, benutten en creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling
 • speel/leeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten
 • management op de groep plannen
 • reflecteren op eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken)

Studielast

Studieduur6 dagdelen per module
Leeruren4 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Je gaat één keer per drie weken naar school.

Toelating

Je dient minimaal te beschikken over een opleiding pedagogisch werk op mbo 3 niveau of vergelijkbaar. Je hebt een werkplek in de kinderopvang, een peuterspeelzaal of in een voorschool waar gewerkt wordt met kinderen van 2-4 jaar. Je bent in de gelegenheid om daar je praktijkopdrachten uit te voeren en werkplek coaching te ontvangen. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

In de periode tussen de bijeenkomsten oefen je in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten verzamel je in een portfolio. De training wordt afgesloten met een beoordeling van dit portfolio en je houdt een presentatie over je ontwikkeling.

Diploma

Wanneer je de cursus goed hebt doorlopen ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en/of een landelijk erkend Vier VVE-certificaat.

Kosten

Scholingskosten€ 1.325,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.325,00
BTWvrijgesteld

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

  Keuzedelen

  In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het intakegesprek.

 • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.