VVE
Volwassenen

Basistraining VierVVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Crebo K0388

Werk jij bij een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en heb je een erkend VVE-certificaat nodig? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

In deze cursus is het uitgangspunt de (brede)ontwikkeling van jonge kinderen (2-4 jaar) en de rol van de beroepskracht daarbij. Veel voorkomende (spel)activiteiten en dagelijkse routines staan hierbij centraal. Pedagogisch medewerkers en peuterleidsters leren om vanuit deze activiteiten de ontwikkeling van de kinderen te begeleiden, te verrijken en te verdiepen. Je ontwikkelt essentiële vaardigheden die nodig zijn om een gecertificeerd VVE pedagogisch medewerker te zijn. 

De cursus kent een modulaire opbouw:

 • Module 1 bestaat uit bijeenkomsten 1 t/m 6 en is geschikt voor invalkrachten, maar kan ook als instaptraining/instapkwalificatie worden gebruikt.
 • Module 2 bestaat uit bijeenkomsten 7 t/m 12.

Het programma van module 1 en 2 samen is bestemd voor vaste medewerkers en leidt op tot de basiskwalificatie VVE. In de periode tussen de bijeenkomsten voer je praktijkopdrachten uit en vindt coaching op de werkvloer plaats. Het is mogelijk om alleen module 1 te volgen of module 1 én 2.

Duur
6 of 12 dagdelen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.325,00
Eerstvolgende startdatum
Incompany incompany (in overleg)

Vakken

 • spel als bron van leren en ontwikkeling zien
 • drie V's 'verkennen', 'verbinden' en 'verrijken' hanteren als educatief model
 • kansen zien, benutten en creëren om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling
 • speel/leeromgeving als rijke bron en stimulans voor spelen en leren in te richten
 • management op de groep plannen
 • reflecteren op eigen handelen om op basis daarvan goede vervolgacties te bedenken en uit te voeren (opbrengstgericht werken)

Studielast

Studieduur6 dagdelen per module
Leeruren4 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Je gaat één keer per drie weken naar school.

Toelating

Je dient minimaal te beschikken over een opleiding pedagogisch werk op mbo 3 niveau of vergelijkbaar. Je hebt een werkplek in de kinderopvang, een peuterspeelzaal of in een voorschool waar gewerkt wordt met kinderen van 2-4 jaar. Je bent in de gelegenheid om daar je praktijkopdrachten uit te voeren en werkplek coaching te ontvangen. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

In de periode tussen de bijeenkomsten oefen je in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten verzamel je in een portfolio. De training wordt afgesloten met een beoordeling van dit portfolio en je houdt een presentatie over je ontwikkeling.

Diploma

Wanneer je de cursus goed hebt doorlopen ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en/of een landelijk erkend Vier VVE-certificaat.

Kosten

Scholingskosten€ 1.325,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.325,00
BTWvrijgesteld

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.