VCA inclusief VCM

Voor volwassenen
VCA inclusief VCM

Ben jij werkzaam als schipper of leidinggevende op een binnenvaartschip met een verhoogd risico of in een risicovolle omgeving? Dan is de cursus VCA basisveiligheid of VOL-VCA inclusief een Veiligheidscertificaat Maritiem (VCM) echt iets voor jou. Dit veiligheidscertificaat maritiem (VCM) dekt namelijk ook de specifieke binnenvaart onderwerpen.

Duur
1 dag
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Urk
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten afhankelijk van keuze
Eerstvolgende startdatum
afhankelijk van keuze Startmoment

Stages

Inhoud

Voer jij werk uit op een binnenvaartschip met een verhoogd risico of in een risicovolle omgeving? Ben jij operationeel leidinggevende van deze medewerkers of vaar je als zelfstandig ondernemer met een binnenvaartschip? Veilig(er) werken op een schip is ook voor de binnenvaart van levensbelang. Een bedrijfsongeval zit in een klein hoekje, ook in de binnenvaart. Maritieme werkgevers eisen steeds vaker een VCA-diploma van hun personeel. Onze cursus VCA basisveiligheid of VOL-VCA gaat hierin nog een stapje verder met de aanvulling VCM. Dit veiligheidscertificaat maritiem (VCM) dekt namelijk ook de specifieke binnenvaart onderwerpen.

Je leert tijdens de cursus hoe je met risico’s moet omgaan, zodat jij en je collega’s kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast leer je hoe je verdrinkingsgevaar kunt voorkomen, veilig kunt lossen, aanmeren, afmeren en veilig laden, werken in een machinekamer, de arbeidshygiëne aan boord en hoe je moet optreden bij brand en andere noodsituaties aan boord.

Kies de module die je wilt volgen:

 


 

Je krijgt de volgende Modules

Studielast

Studieduur1 dag
Leeruren8 lesuren
Lesmomentzaterdag van 08.30 - 17.00 uur

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.

Examen

Je sluit de cursus af met een schriftelijk VCA-basis of VCA-vol examen volgens de criteria van de SSVV. Bij positief resultaat kan direct aansluitend het VCM examen worden gedaan. Deze aanvulling is weliswaar (nog) niet erkend door het SSVV, maar dekt wel de specifieke binnenvaart onderwerpen en is daarmee in lijn met art. 8.1 en 8.2 van de Arbowet.

Diploma

Wanneer je het VCA-examen met voldoende resultaat afrondt, ontvang je het branche-erkende VCA- of VOL-VCA-diploma. Dit diploma is 10 jaar geldig. Als je het aansluitende VCM-examen met voldoende resultaat afrondt, ontvang je het VCM-certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Werken

Je kunt met dit certificaat aan de slag op de binnenvaart bij maritieme werkgevers die een VCA-diploma van hun personeel eisen.

Kosten

Scholingskostenafhankelijk van keuze

Scholingskosten VCA basis inclusief VCM
Scholingskosten VCA-VOL inclusief VCM
Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven.

 • Tijdelijke studie onderbreking
  Studenten hebben bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de gelegenheid om in bijzondere situaties hun studietijd op te schorten. Bij een tijdelijke studie-onderbreking van maximaal 12 maanden garandeert ROC Friese Poort dat behaalde resultaten geldig blijven en de studie hervat kan worden vanaf het punt waarop de studie-onderbreking in ging *. Het betekent echter niet dat er sprake is van restitutie of opschorting van opleidingskosten.

  In geval van studie-onderbreking als gevolg van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, psychische problemen of uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers) is de student de volledige scholings- en eventuele bijkomende kosten verschuldigd van het lopende studiejaar.

  * Dit is alleen van toepassing indien het scholingsprogramma niet structureel gewijzigd is. Indien eventuele door het ministerie van OC&W doorgevoerde wijzigingen in de kwalificatiestructuur ertoe leiden dat er onvoldoende aansluiting bestaat tussen het reeds gevolgde programma en de nieuwe kwalificatiestructuur, kan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen niet garanderen dat de behaalde resultaten bij hervatting van de opleiding geldig blijven.

  Aanvraag tijdelijke studieonderbreking
  Voor het aanvragen van akkoord voor een tijdelijke studie-onderbreking kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider. Deze zorgt ervoor dat het aanvraagformulier 'Tijdelijke studie-onderbreking' wordt doorgestuurd naar ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen stelt -indien van toepassing- uw werkgever op de hoogte van de aanvraag.

  Financiële gevolgen van de tijdelijke studie-onderbreking:

  • De student gaat na de tijdelijke onderbreking verder met de opleiding en kan de opleiding, ondanks de tijdelijke studie-onderbreking, alsnog binnen de oorspronkelijke opleidingsduur afmaken. De student ontvangt geen offerte/factuur voor aanvullende kosten.
  • De student gaat verder met de opleiding binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Als gevolg van de tijdelijke onderbreking is hij/zij echter niet in staat om het diploma te behalen binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. De student ontvangt rond twee maanden voor het einde van de looptijd van de oorspronkelijke offerte een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De verlening heeft een minimale duur van een half jaar, korter is niet mogelijk.
  • De student hervat de opleiding terwijl de scholingsperiode uit de oorspronkelijke offerte reeds is afgelopen. De student ontvangt voordat hij de opleiding hervat een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De student kan de opleiding hervatten wanneer de offerte ondertekend retour is c.q. de factuur met verlengingskosten is voldaan.

  Studenten waarvan de werkgever bij aanvang of achteraf de opleidingskosten (deels) vergoedt, wordt geadviseerd tijdig bij hun werkgever of loopbaanbegeleider te vragen naar mogelijkheden ter dekking van deze kosten.

  Medewerkers Ministerie van Defensie
  Medewerkers van Defensie worden er door middel van de regeling Studie-onderbreking voor defensiemedewerkers op gewezen dat bij uitzending of een interne opleiding de student te maken krijgt met extra opleidingskosten. We adviseren deze student daarom tijdig afspraken met zijn/haar werkgever te maken over de betaling van de verlengingskosten. Voor extra informatie over deze regeling kunnen defensiemedewerkers ook terecht bij hun loopbaanbegeleider.

 • Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

 • Lascursussen en opleidingen (kunnen) worden afgesloten met een NIL-examen. Wanneer tijdens de scholing blijkt dat het onderdeel theorie/tekeninglezen teveel moeite kost, kan er voor gekozen worden om alleen een praktijkexamen, dus geen theorie, af te nemen.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.