Radarpatent Rijn- en binnenvaart

Voor volwassenen

Stages

Inhoud

Als schipper of stuurman ben jij verantwoordelijk voor de navigatie op een 'op radar' varend schip. De cursus bestaat uit een praktisch en theoretisch component. Op de binnenvaart simulator wordt het praktische component behandeld, denk hierbij aan het varen bij slecht zicht en het toepassen van de betreffende reglementen. Het theoretische component bestaat uit kennis van de werking van een radar, begrippen en bediening.

Studielast

 Cursus + examenHerexamen theorieHerexamen theorie + 1 dagdeel trainingHerexamen theorie + praktijkHerexamen theorie + praktijk + 5 dagdelen training
Studieduur5 dagen1 uur1 dagdeel1 uur + 1 uur5 dagdelen
Leeruren40 lesuren (5 dagen)niet van toepassing4 lesuren (1 dagdeel)niet van toepassing17,5 lesuren (5 dagdelen)
Lesmomentmaandag t/m vrijdag van 08.30/09.00 - 17.00 uurin overlegnader te bepalenin overlegnader te bepalen

Het praktijk examen vindt plaats op de vrijdag aan het einde van de cursus. Het theorie examen wordt zoveel mogelijk op zaterdag, aansluitend aan de training, gepland op een CBR locatie. Het kan voorkomen dat het theorie examen een week later wordt gepland.

Toelating

Je moet in het bezit zijn van een Groot-, Beperkt, Klein Vaarbewijs, Zeilbewijs of een Rijnpatent én minimaal een basiscertificaat Marifonie.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen dat wordt afgenomen door het CCV. Tijdens het praktijkexamen vaar je een toer op radar in een radarsimulator. Het examen duurt circa 35 minuten. Het theorie-examen duurt 60 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Als je je examen niet direct behaald, kun je een herexamen doen.

Diploma

Bij een voldoende resultaat van het examen ontvang je het Radarpatent Rijn- en binnenvaart van het CCV.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.