Handhaving
Volwassenen

Permanente her- en bijscholing (PHB) BOA, Domein 1

Ben je Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar (BOA) en werkzaam in domein 1? Dan is deze her- en bijscholing echt iets voor jou.

Je gaat zowel met de theorie als de praktijk aan de slag. Je verdiept je in het Wetboek van Strafrecht, Bijzondere wetten en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast zijn er twee praktijkmodules waarbij je samen met een trainingsacteur aan de slag gaat met onderwerpen als sanctionerend optreden, dienstverlening en calamiteiten. De PHB bestaat uit vier modules. In principe neem je de eerste vier jaar elk jaar deel aan één module. WKPV I en II dien je in de eerste twee jaar na het behalen of verlengen van de akte te volgen. Het is niet mogelijk om de modules versneld te volgen. De praktijkmodules worden met trainingsacteur verzorgd.

Duur
2 of 3 dagen
Leerweg
Brancheopleiding
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten afhankelijk van keuze
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden in overleg

Studielast

 WKPV IWKPV IISanctionerend optredenDienstverlening en calamiteiten
Studieduur2 dagen3 dagen2 dagen2 dagen
Leeruren16 lesuren (2 dagen)24 lesuren (3 dagen)16 lesuren (2 dagen)16 lesuren (2 dagen)
Lesmomentin overlegin overlegin overlegin overleg

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan de PHB voor domein 1 dien je in het bezit te zijn van een geldige BOA-akte. 

Examen

De theoriemodules een en twee worden beide getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen op de computer. De praktijkmodules worden getoetst met een praktijkexamen, waarin je met een trainingsacteur toont hoe je op de juiste wijze optreedt in een praktijkcasus. Bij module drie moet je daarnaast een combibon invullen en bij module vier schrijf je ook een rapportage. De praktijkmodules worden afgerond met een praktijkexamen bij ExTH.

Kosten

Scholingskostenafhankelijk van keuze

Startdata

Leeuwarden
in overleg Inschrijven
Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.