Handhaving

Cameratoezichthouder

Voor volwassenen

In wijken en centra waar veel overlast of criminaliteit voorkomt hangen er steeds meer camera's. Aan de hand van de beelden kun je vanuit normale waarden vanuit omgevingen afwijkend gedrag in de voorfase herkennen. Je neemt signalementen op en geeft berichten zakelijk en helder door aan de meldkamer volgens de (privacy)wetgeving op het gebied van camera toezicht. Je gaat integer om met het beeldmateriaal en het gebruik van de camera. 

Stages

Inhoud

De branche-erkende opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Strafbare feiten (strafbepaling, deelneming, poging, voorbereiding en diverse feiten)
 • Toepassing en beroepen (wettelijk kader, cctv als preventief middel, publiek en privaat domein, belang doel cctv, signaleren incidenten, herkennen personen, incidentanalyse, camerabeelden als bewijs, bevoegdheden, voorwaarden, bewaartermijnen)
 • Werken binnen wettelijke kaders (rechterlijke macht, de lokale driehoek, privacywetgeving, wbp, cbp, wpol, heimelijk cameragebruik)
 • Effectief waarnemen (eisen beeldkwaliteit, plaatselijke bekendheid, signalementenleer, gebruiksmogelijkheden systemen cctv, cognitieve lock-up)

Je krijgt de volgende Vakken

 • doel en de uitgangspunten voor camerabeveiliging/-toezicht
 • verschillende soorten van camerabeveiliging/-toezicht
 • verantwoordelijkheden van de cameraobservant ten opzichte van relevante partijen (veiligheidsketen)
 • relevante wet- en regelgeving voor camerabeveiliging/-toezicht
 • meest voorkomende begrippen in het camerabeveiliging/-toezicht
 • verschillende componenten van een camerasysteem
 • camerabeelden combineren met de cameraomgeving
 • uitgangspunten voor het opstellen en afwijken van een observatiestroomschema
 • een optimale beelduitsnede maken
 • hoofdkenmerken van de signalementenleer
 • de verschillende soorten gedragingen tijdens een delict in fasen herkennen en beschrijven
 • doorgeven van informatie gebruik maken van het NATO alfabet
 • standaardprocedures voor het melden van een incident
 • relevante informatie op de juiste wijze registreren en dit vastleggen in een verslag of proces-verbaal
 • gerechtigden om beelden op te vragen
 • procedure voor het opvragen van camerabeelden door derden
 • camerabeelden terugzoeken, deze apart opslaan en via de voorgeschreven procedure beschikbaar stellen aan derden (indien van toepassing)

Studielast

Studieduur3 dagen
Leeruren6 lesuren (1 dag)
Lesmomentnader te bepalen

Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. De opleiding start bij voldoende deelname.

Examen

Wanneer je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het branche-erkende diploma Cameratoezichthouder van de SVPB.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het theoretisch- en praktisch examen Cameratoezichthouder van de SVPB en vindt plaats op de examenlocatie van ROC Friese Poort. Eventueel kan het examen bij SVPB in Amersfoort worden aangevraagd.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Totaalprijs (bij betaling ineens)maatwerk
BTWvrijgesteld

Startdata

Leeuwarden in overleg
In-company in overleg

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.
058-233 99 66