Terug

Subsidie voor laaggeletterden op de werkvloer (tel mee met taal)

dinsdag 09 februari 2021

Wees er snel bij! Tot 28 februari kunt u gebruikmaken van de subsidie Tel mee met Taal voor scholing van medewerkers op het gebied van taal (lezen en schrijven), rekenen of digitale vaardigheden.
 

Subsidie voor laaggeletterdheid op de werkvloer

Tel mee met Taal

Wie
Voor werkgevers (ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties ) om te kunnen investeren in medewerkers op het gebied van taal (schrijven en lezen), rekenen en digitale vaardigheden. Scholing kan zowel ingezet worden voor medewerkers met Nederlands als moedertaal als voor (arbeids-)migranten.

Wat
Subsidie voor scholing gericht op het voorkomen en verminderen laaggeletterdheid voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. 

Hoeveel
Werkgevers kunnen voor werknemers max. €1.500 per cursist aanvragen, waarvan 67% wordt vergoed.

Wanneer
Aanvragen: 1 januari tot 28 februari 2021.

Waarom
Om te investeren in de basisvaardigheden van werknemers, betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden.

Hoe
Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. De aanvragende werkgever treedt in dat laatste geval op als penvoerder. Ook een O&O fonds of een opleider kan optreden als penvoerder voor één of meer werkgevers.

Welke opleidingen en cursussen komen hiervoor in aanmerking?

Meer informatie                                                                                                         

tel mee met taal