Subsidies en fiscale regelingen voor scholing

Voor particulieren en werkgevers

Subsidies voor opleidingen en cursussen

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Hieronder vind je in het groene blok alle regelingen voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. De regelingen zijn uitgewerkt per doelgroep, periode, voordeel en een link naar meer informatie. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over de subsidies, neem contact op met onze medewerkers via (058) 233 99 66 of volwassenen@rocfriesepoort.nl. Heb je als organisatie vragen over de effectieve inzet van subsidies en fiscale voordelen, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling? Wij helpen je graag verder, je kunt contact opnemen met één van onze opleidingsadviseurs.

Corona-regelingen

Juist nu in corona-tijd is het belangrijk om te blijven investeren in jezelf en je medewerkers. Worden de werkzaamheden minder? Dan is nu misschien een goed moment om die cursus of opleiding te volgen waar je al eerder aan zat te denken. Door corona zijn er nu diverse aanvullende subsidieregelingen beschikbaar om ondernemers de kans te geven de verloren tijd goed te benutten. Bijvoorbeeld:

Aftrekpost inkomstenbelasting

Fiscaal jaar 2021
Volgde je in 2020 een opleiding of studie voor je (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure? Dan mag je de kosten, zoals lesgeld en studieboeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Levenlanglerenkrediet

Doorlopend
Van 30 t/m 55 jaar geld lenen voor een studie, voor het betalen van college- of lesgeld (alleen voor BOL studenten). Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding volgen met WW-uitkering (Brug-WW)

Doorlopend
Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-WW's; Brug-WW met sectorplan en zonder sectorplan. In regio Fryslân is alleen Brug-WW zonder sectorplan van toepassing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Brug-WW zonder sectorplan(UWV)

Doorlopend
Werkgever neemt particulier in dienst. Naast WW-uitkering kan dan de nieuwe baan gecombineerd worden met een opleiding die particulier nodig heeft voor deze baan. Particulier hoeft niet te solliciteren en is niet verplicht passende arbeid te aanvaarden.

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

SLIM-regeling

Via de SLIM-regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen; tijdvak gesloten
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb; 1 april t/m 30 juni
  3. grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie; tijdvak gesloten

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie bij massaontslag (EGF)

Doorlopend
Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massa-ontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. De gemeente Leeuwarden heeft, namens de provincies Friesland, Groningen en Overijssel, een EGF aanvraag ingediend voor de bancaire sector. Helpt werknemers met scholing of bij het vinden van een nieuwe baan. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Tel mee met Taal

1 t/m 30 juni 2021

Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Het maximaal aan te vragen bedrag per jaar is € 125.000,00 per aanvrager.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in hun branche. Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche.
Meer informatie                                                                                                         Naar boven

O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

A+O Financiering opleiden werknemers metaal/elektro

1 januari 2019 t/m 30 juni 2021

Vanwege de corona crisis wordt de bbl-vergoeding voor studenten die starten in het studiejaar ’20-’21 eenmalig verhoogd met € 1.250,00.

Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-) werknemers die een BBL-opleiding volgen? A+O biedt een vergoeding aan van maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren bij opleidingen die uitgevoerd worden via het ‘opleidingsconcept regulier’. Dit opleidingsconcept gaat uit van 1 dag opleiden en 4 dagen werken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

​​Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

2017 - 2022 in verschillende tijdvakken
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling praktijkleren

Van 2 juni 2021 t/m 16 september 2021

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgt in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats. Je kan een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2020/2021 als je begeleiding bij de beroepspraktijkvorming heeft gegeven in de periode van 1 augustus 2020 tot en met 14 februari 2021.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Doorlopend
Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

​Innovatiesubsidie bedrijfs(tak)scholen A+O

2019 - 2021
Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dit vraagt niet alleen wendbaarheid van medewerkers, maar ook de opleiders moeten zich blijven ontwikkelen. Veranderingen vragen om innovatie in de inhoud en vormgeving van het onderwijs en tot verdere professionalisering van de onderwijsgevenden. A+O biedt bedrijfs(tak)scholen een vergoeding tot 70% van de projectkosten. De vergoeding geldt voor projecten die gericht zijn op onderwijsinnovatie, professionaliseren van onderwijsgevenden en/of versterken van de samenwerking met vmbo/mbo/hbo.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven​​

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

2020 - 2023

Op dit moment is het subsidieloket gesloten

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft. De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000,00 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).

Binnen het scholingsfonds is er voor de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer een extra tegoedbon beschikbaar. Deze tegoedbon maakt het mogelijk voor de beroepsvisserij om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven​​

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis

Tijdens coronacrisis
Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling versnellingsagenda Noordoost-Fryslân

Aanvragen t/m 1 januari 2024
Organiseer jij een eenmalige activiteit of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân? Je kunt een subsidie aanvragen voor de programmalijnen: Onderwijs & arbeidsmarkt, Innovatie & ondernemerschap en Regionale samenwerking & Marketing. Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie NL leert door

1 januari 2021 tot 31 december 2021
ROC Friese Poort heeft, samen met een aantal partners, een subsidieaanvraag toegewezen gekregen voor NL Leert Door. Een prachtig samenwerkingsverband met als doel om ruim 750 deelnemers de mogelijkheid te bieden om een bij- of omscholingstraject te volgen. Hiermee kunnen jouw medewerkers en/of zij-instromers, of ZZP'ers en flexwerkers die hun baan dreigen te verliezen bijna kosteloos opgeleid worden voor mbo-certificaten.  

Er wordt per deelnemer maximaal € 1.000,00 van de scholingskosten vergoed. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de werkgever, mits de werkgever hiervoor akkoord gaat. Hiervoor ontvangt de werkgever van ons een aanvullende factuur. Mocht je geen werkgever hebben, dan kun je je alsnog aanmelden. Voor jou als deelnemer is het kosteloos. De scholing moet voor 31 december zijn afgerond.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie voor erkende Friese leerbedrijven voor het aanbieden van stageplekken (BOL)

Vanaf 1 juli 2021

Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige Corona-tijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. Vanaf 1 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Deze regeling geldt voor niveau 1 (entree) en niveau 2 en is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven