Subsidies en fiscale regelingen voor scholing

Subsidies voor opleidingen en cursussen

Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Hieronder vind je in het groene blok alle regelingen voor scholing op een rij. In sommige gevallen zijn de subsidies stapelbaar. De regelingen zijn uitgewerkt per doelgroep, periode, voordeel en een link naar meer informatie. 

Subsidieregelingen

Werkgevers

Meer informatie? Neem contact op met Melanie

Corona-regelingen

Juist nu in corona-tijd is het belangrijk om te blijven investeren in jezelf en je medewerkers. Worden de werkzaamheden minder? Dan is nu misschien een goed moment om die cursus of opleiding te volgen waar je al eerder aan zat te denken. Door corona zijn er nu diverse aanvullende subsidieregelingen beschikbaar om ondernemers de kans te geven de verloren tijd goed te benutten. Bijvoorbeeld:

Aftrekpost inkomstenbelasting

Fiscaal jaar 2022

Volgde je in 2021 een opleiding of studie voor je (toekomstige) beroep? Of heb je kosten voor een EVC-procedure? Dan mag je de kosten, zoals lesgeld en studieboeken, onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Levenlanglerenkrediet

Doorlopend
Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op gewone studiefinanciering? Als je tussen de 30 en 55 jaar oud bent kun je misschien toch geld lenen voor het betalen van het college-of lesgeld (alleen voor BOL-opleidingen). Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen met rente. Tot 30 jaar heb je recht op studiefinanciering.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding volgen met WW-uitkering (Brug-WW)

Doorlopend
Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van WW-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-WW's; Brug-WW met sectorplan en zonder sectorplan. In regio Fryslân is alleen Brug-WW zonder sectorplan van toepassing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Brug-WW zonder sectorplan(UWV)

Doorlopend
Werkgever neemt particulier in dienst. Naast WW-uitkering kan dan de nieuwe baan gecombineerd worden met een opleiding die particulier nodig heeft voor deze baan. Particulier hoeft niet te solliciteren en is niet verplicht passende arbeid te aanvaarden.

Meer informatie                                                                                                          Naar boven

SLIM-regeling

Via de SLIM-regeling wordt geld beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Denk hierbij aan

  • loopbaan- en ontwikkeladviezen
  • een opleidings- of ontwikkelplan voor medewerkers
  • stimulering van kennis- en vaardigheden
  • het bieden van een stageplaats voor een derde leerwegtraject.

    De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:
  1. Kleine en middelgrote mkb-ondernemingen; elk jaar in maart en september.
  2. Grote bedrijven uit sectoren landbouw, horeca en recreatie; elk jaar van 1 tot en met 30 juni. 
  3. Samenwerkingsverbanden; elk jaar van 1 tot en met 30 juni. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Noodfonds bij massaontslag (EGF)

Doorlopend voor werkgevers en organisaties die vallen binnen de O&O fondsen.

Bedrijven en sectoren die zijn getroffen door grote veranderingen in de wereldhandelspatronen of als gevolg van de wereldwijde economische financiële crisis, kunnen bij massaontslag gebruikmaken van geld uit het EGF. Dit fonds helpt werknemers met bijvoorbeeld scholing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Tel mee met Taal

1 januari 2022 t/m 28 februari 2022

Ook in 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan 2F. De subsidie bedraagt maximaal 67% van de subsidiabele kosten. Het maximaal aan te vragen bedrag per jaar is € 125.000,00 per aanvrager.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleiding aftrekken als zakelijke kosten

Doorlopend
Om kennis van medewerker up-to-date te houden kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten zijn aftrekbaar van de belasting (zoals les- en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten). Indien de werknemer dit voor zijn rekening neemt, zijn er fiscale regels die dit aantrekkelijker maken. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen (O&O fonds)

Doorlopend
O&O fondsen dragen financieel bij aan de scholing van medewerkers in hun branche. Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche.
Meer informatie                                                                                                         Naar boven

O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend
Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

A+O Financiering opleiden werknemers metaal/elektro

Tijdelijk gesloten
Bied jij als werkgever leer-werkplekken aan (leerling-) werknemers die een BBL-opleiding volgen? A+O biedt een vergoeding aan van maximaal €3.000,- per studiejaar, met een maximum van 4 studiejaren bij opleidingen die uitgevoerd worden via het ‘opleidingsconcept regulier’. Dit opleidingsconcept gaat uit van 1 dag opleiden en 4 dagen werken.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

​​Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn

Meerdere tijdsvakken in 2022
Meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingstrajecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of omscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling praktijkleren

Tijdelijk gesloten, aanvragen kan weer vanaf 2 juni tot 16 september 2022

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgt in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Scholingsvoucher Metaal & Techniek

Tijdelijk gesloten

Ben jij werkzaam in de metaal en is jouw vakkennis toe aan een opfrisbeurt? Of zou een talencursus nuttig zijn? Dan is de scholingsvoucher ter waarde van € 1.500 iets voor jou. Je zet de voucher in voor een cursus, training of opleiding. De voucher is echt voor jou persoonlijk: jij bepaalt wat je wilt leren. Zodat je met plezier aan het werk blijft in de Metaal en Techniek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding tot meesterlasser, of tot CAD-tekenaar. Maar collega's gebruikten de bon ook al voor een cursus Engels, Excel of een training Opkomen voor jezelf.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland

2020 - 2023

Let op:Alleen nog tegoedbon beschikbaar voor beroepsvisserij Ijsselmeer-Markermeer-Ijmeer, denk aan de cursus Radarpatent Rijn- en Binnenvaart en Marcom B. 

Het doel van het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland is om de beroepsbevolking blijvend inzetbaar te houden op de Maritiem technische arbeidsmarkt in Noordelijk Flevoland. Deze regeling richt zich in het bijzonder op de doelgroep die niet hoger geschoold is dan mbo niveau en woonachtig of werkzaam is in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Medewerkers van bedrijven kunnen de gevraagde kennis en vaardigheden op peil houden of brengen. Ook kunnen mensen worden opgeleid voor beroepen waar het bedrijfsleven in de maritieme sector behoefte aan heeft. De hoogte van de tegoedbon is maximaal € 5.000,00 per aanvrager (voor de kosten die in aanmerking komen voor subsidie).

Meer informatie                                                                                                         Naar boven​​

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis

Tijdens coronacrisis
Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Leerwerkbijdrage OOM

Doorlopend
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt. Het subsidiebedrag is € 2.300,00 tot € 3.800,00 per student (max. 5) per jaar, afhankelijk van de opleidingsroute. Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld de subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling versnellingsagenda Noordoost-Fryslân

Aanvragen t/m 1 januari 2024
Organiseer jij een eenmalige activiteit of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân? Je kunt een subsidie aanvragen voor de programmalijnen: Onderwijs & arbeidsmarkt, Innovatie & ondernemerschap en Regionale samenwerking & Marketing. Er is geen maximum gesteld aan de aan te vragen subsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het volledige project.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidie voor erkende Friese leerbedrijven voor het aanbieden van stageplekken (BOL)

Tot en met 31 maart 2022

Ben jij een erkend leerbedrijf gevestigd in Fryslân en stel jij één of meer BOL-stageplaatsen beschikbaar? Vanaf 1 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Met deze subsidie kun je per stageplaats €1.250,00 subsidie krijgen. 

Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige Corona-tijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Voucherregeling MKB Fryslân

t/m 31 december 2022

De provincie Fryslân wil actuele ondernemersthema's ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie, verbetering van de vitaliteit van medewerkers, inspelen op krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de organisatie. Mkb'ers in de provincie Fryslân kunnen daarom een voucher ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR. En 50% van de kosten (maximaal € 2500,-) voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige. 

Het is in 2022 niet meer mogelijk om voor 2021-2023 binnen de Voucherregeling MKB Fryslân subsidie aan te vragen voor scholing voor personeel en ondernemers. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

Doorlopend

De voucherregeling kan voor een bedrijf het verschil maken tussen stilstaan en groeien. Een voucher staat voor subsidie die ingezet kan worden om de onderneming verder te ontwikkelen, activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te zetten. Een voucher vergoedt 50% van de gemaakte kosten.

Voucher Persoonlijke ontwikkeling (maximum van € 5000,00): Deze specifieke voucher is (alleen) voor de ondernemer van het bedrijf die zich persoonlijk wil ontwikkelen door middel van coaching, trainingen en cursussen zodat de ondernemer de juiste vaardigheden in huis heeft voor het nemen van de volgende stap.

Bekijk alle andere vouchers op de website van Horizon Flevoland.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Ontwikkelfonds Groei Vooruit

t/m december 2023

De coronacrisis zet de arbeidsmarkt op zijn kop. Misschien dreig ook jij je baan te verliezen of zit je al thuis. En misschien overweeg je al langer de overstap te maken naar een kansrijke sector als de zorg, het onderwijs of de techniek. Daarom is er de mogelijkheid om jouw talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Met omscholing, bijscholing en persoonlijke loopbaancoaching.

(Potentiële) werknemers en werkzoekenden, woonachtig in de omgeving Zwolle (m.u.v. Gemeenten Urk en Hoogeveen) kunnen een scholingsvoucher aanvragen met een maximum van € 5.000 om om-, her- en bijscholing/opleiding (deels) te bekostigen (1 x per kalenderjaar). De duur van de scholing is maximaal 18 maanden en dient voor de start van de activiteit te worden ingediend.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling stageplaatsen Zorg

t/m 31 juli 2022

Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor het bieden van een stageplaats in de BOL en BBL. Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding. Het gaat om stageplaatsen voor mbo-opleidingen tot onder meer verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, zorghulpen, pedagogisch medewerkers en dokters-, tandarts- en apothekersassistenten. Deze subsidie kan achteraf worden aangevraagd. Het subsidiebedrag verschilt per niveau en opleiding tot een maximum van € 2.700,00 per gerealiseerde stageplaats.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Tijdelijk gesloten

Wil je 1 of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750,00 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever).

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Werktuig PPO

Doorlopend

Regeling voor permanente ontwikkeling in de creatieve en culturele sector. Het programma biedt werknemers én zzp’ers een tegemoetkoming in de kosten voor professionalisering. Het gaat om bij- na- of omscholing, maar ook initiatieven als leernetwerken voor peer-to-peer learning, of individuele coaching

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg

Tot en met 31 december 2022

Subsidie voor scholing van medewerkers van ziekenhuizen en categorale instellingen. Met deze subsidie kan je in aanmerking komen voor een vergoeding in in- en externe opleidingen,     begeleiding, verletkosten en/of het in stand houden van opleidingsfaciliteiten.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Nationale Zorgklas

Het kabinet heeft €47,5 miljoen beschikbaar gesteld voor coronabanen en de voortzetting van scholing via de Nationale Zorgklas. Het gaat dan om crisisscholing en mbo-certificaten. Scholing via de Nationale Zorgklas is alleen voor mensen die al een relatie hebben met een werkgever in de zorg. Dit hoeft niet perse een arbeidsovereenkomst te zijn. 

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

O&O fonds Zeescheepvaart

Doorlopend

Voor werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart, kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Er kan een tegemoetkoming van 40% van de genormeerde cursuskosten kan worden opgevraagd.

Meer informatie                                                                                                         Naar boven

Doorzaam voor uitzendkrachten

Doorlopend

Met de scholingsvoucher van Doorzaam voor uitzendkrachten kunnen uitzendkrachten één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van € 2500 incl. BTW. Om in aanmerking te komen, mag de uitzendkracht geen hoger scholingsniveau hebben dan mbo 4 en mag deze geen contract voor onbepaalde tijd hebben bij het uitzendbureau.
Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Subsidieregeling praktijkleren voor de derde leerweg

Er zijn nog 4 aanvraagrondes

De opleiding start in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Aanvraagrondes
- van 1 juni 2022, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2022, 17:00 uur
- van 1 december 2022, 9:00 uur, tot en met 31 december 2022, 17:00 uur
- van 1 juni 2023, 9:00 uur, tot en met 30 juni 2023, 17:00 uur
- van 1 december 2023, 9:00 uur, tot en met 31 december 2023, 17:00 uur

Erkende leerbedrijven kunnen subsidie krijgen als zij een leerplaats aanbieden aan werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV), of werkenden die werkloos dreigen te worden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een mbo-opleiding volgt in de derde leerweg, of overige deeltijdopleidingen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Let op: cumulatie van deze subsidie met andere subsidies voor dezelfde praktijkplaats is niet toegestaan.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: School je personeel

Tot en met 31 december 2022

Opereer jij als Noordelijke ondernemer binnen de Bouw & Infra, Metalelektro, Metaal of Techniek? Investeer jij in scholing voor jouw personeel? Vraag 50% subsidie aan tot een maximum van € 500,- per werknemer. Zo zorgen we samen voor toekomstbestendige scholing van het personeel in de branches.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Ontwikkel jezelf

Tot en met 31 december 2022

Ben jij werknemer of uitzendkracht bij een Noordelijke onderneming, val je onder de CAO Bouw & Infra, Metalelektro of Metaal & Techniek en wil jij je laten (bij)scholen? Leer je nieuwe vaardigheden en taken die van toegevoegde waarde zijn voor je eigen loopbaan of de onderneming waar je voor werkt? Vraag dan subsidie aan tot een maximum van € 1.000,-.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Extra ondersteuning bij een nieuwe baan

Tot en met 31 december 2022

Ben jij een Noordelijke ondernemer en biedt jij een zij-instromer een baan aan? Heeft jou toekomstige werknemer naast het inwerktraject extra begeleiding nodig om goed te functioneren? Met deze subsidie kun een tegemoetkoming krijgen voor deze kosten tot een maximum van €1.200,-.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Kansen verzilveren voor technisch vakmanschap: Kom werken in de techniek en bouw & infra

Tot en met 31 december 2022

Droom jij van een baan in de metaal, techniek of bouw, maar ben je nog niet werkzaam in deze sector? Heb je daarvoor (om)scholing nodig? Met deze subsidie kun je 50% van de scholingskosten vergoed krijgen, met een maximum van € 2.500,-.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Transitievergoeding bij ontslag

Doorlopend

Financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

Doorlopend

Heb je een WW of WIA-uitkering, dan kun je hiermee scholingstrajecten volgen richting beroepen waar vanuit de arbeidsmarkt veel vraag naar is.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Scholingsbudget WGA UWV (2020-2022)

Doorlopend

Regeling voor WGA-gerechtigden zonder (passende) kwalificaties. De scholing is gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

 

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19

Doorlopend

Wie door de coronacrisis zijn werk kwijtraakt of dreigt kwijt te raken, kan extra ondersteuning krijgen om ander werk of inkomen te zoeken. Met een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams krijg je begeleiding bij eventueel loopbaanadvies, (om)scholing of hulp bij schulden. Er is speciale aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandige ondernemers.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Subsidieregeling STAP-budget

Vanaf maart 2022

STAP is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Tot 2025 is er € 200 miljoen beschikbaar, voor zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Vanaf 2025 is er structureel budget.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Erasmus+ volwasseneneducatie en mbo

Doorlopend

Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt voor alle professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie mogelijkheden om in het buitenland te leren of te werken. Erasmus+ mbo richt zich meer op het beroepsonderwijs (ook voor volwassenen).

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

Praktijkleren in het mbo

Doorlopend
 

Praktijkleren in het mbo is een combinatie van leren en werken. Dit geeft werkenden en werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans om aan het werk te blijven of werk te vinden. De kandidaat krijgt loon van de werkgever (of een uitkering), terwijl hij/zij gratis een (deel van een) mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Na afloop ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma.

Meer informatie                                                                                                        Naar boven

 

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.