Startcollege

Startcollege ROC Friese Poort biedt anderstaligen en laaggeletterden nieuwe kansen

Startcollege

Startcollege ROC Friese Poort biedt anderstaligen en laaggeletterden nieuwe kansen

ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en een passende plek vindt op de arbeidsmarkt. Met het Startcollege willen we anderstaligen (Nt2) en laaggeletterde Nederlandstaligen (Nt1), helpen om financieel en sociaal een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat doen we met een integrale aanpak van inburgering, (taal)stages en een mbo-opleiding naar werk. Wij geloven dat we met een integrale aanpak de kans op participatie en integratie aanzienlijk kunnen vergroten.

Eigen regie student
Studenten leren bij het Startcollege het beste uit zichzelf te halen. Door hen zelf de regie te geven over hun leven en loopbaan. Ze starten met een brede intake, waarna een passend traject voor hen wordt gezocht. We bieden maatwerk en coaching voor iedere student. Door coaching leren ze steeds meer zelf de regie te nemen. Loopbaan-coaching gaat door nadat het traject is afgerond en tot studenten een baan hebben gevonden. Om zo de kans op succes te vergroten.

Praktijk
Studenten doen veel praktijkervaring op door stages. Want meedoen is volgens ons de beste manier om te participeren en integreren. Met een zogenaamd Maatjesproject koppelen we ook een allochtone student aan een Nederlandstalige student.

Breed netwerk en ervaring
ROC Friese Poort heeft door de nauwe samenwerking en contacten met bedrijven, gemeenten en ketenpartners een groot netwerk in de regio opgebouwd. Gecombineerd met een jarenlange ervaring in inburgering, een persoonlijke begeleiding van onze studenten en kwalitatief goed onderwijs, denken we dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van een zelfstandig bestaan voor onze studenten.

Voor wie is het Startcollege interessant?

Gemeenten

Het Startcollege ondersteunt gemeenten bij:

 • bij het in kaart brengen van  de doelgroep
 • bij het opstartgesprek (brede Intake)
 • de anderstaligen Inburgeren en een opleiding bieden
 • het zoeken naar geschikte stageplekken
 • het coachen en begeleiden naar werk
 • het op maat regelen van de participatie van de anderstalige
 • het zorgen voor een( taal)maatje


Anderstaligen (Nt2)

Het Startcollege ondersteunt anderstaligen bij:

 • een volledige inburgering al dan niet in combinatie met Entreeopleiding
 • een Opstartgesprek, B1 route, Onderwijsroute en Z-route
 • het vinden van een stageplek en begeleiden bij taalstages, oriënterende stages, opleidingsstages
 • het leveren van een maatwerk traject
 • loopbaancoaching gedurende het schooltraject: het opbouwen van een netwerk in Nederland

Laaggeletterden

Het Startcollege ondersteunt laaggeletterden bij:

 • alfabetisering Nt2 en Nt1
 • uitvoeren Wet Taaleis
 • contact leggen met samenwerkingspartners op het gebied van Welzijn/ maatschappelijke organisaties voor het taaltraject

Werkgevers

Het Startcollege ondersteunt werkgevers bij:

 • nazorg en ondersteuning aan bedrijven en anderstalige werknemers
 • functionele taaltraining voor laaggeletterden (o.a. schoonmaakbranche, glas-en tuinbouw)
 • vaktaal op de werkvloer
 • interculturele communicatie trainingen voor werknemers en werkgevers
 • benutten subsidies, oa Taalakkoord en branche gerichte.

Contact
Meer weten? Neem dan contact op met Hans Huiskes (06-55791663) of Ina Stege (06-48136768).

 

infographic startcollege