Sjoerd de Jong studeert Middenkaderfunctionaris Smart Industry in Drachten

“Als je iets moet ontwerpen wat er nog niet is, moet je bedenken wat het moet kunnen. Dan moet je bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat vraagt wel wat van je. Soms gaat het vlot, soms loop je vast. Dan helpen de docenten je op weg. Een project is een heel traject en super mooi als je het dan uiteindelijk voor elkaar krijgt.”