Schoolkosten, lesgeld en studiefinanciering

Mbo’ers van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering en moeten dat zelf aanvragen via DUO.nl. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en eventueel een lening.
 

Studentenreisproduct (OV)

Met het studentenreisproduct kun je als student gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Studenten ontvangen een studentenreisproduct wanneer ze een voltijdopleiding doen, ook als je nog geen 18 bent. Als DUO heeft vastgesteld dat je reisrecht hebt, kun je het studentenreisproduct zelf op je persoonlijke ov-chipkaart laden. Dat kan bij een zogeheten ‘ophaalautomaat’ (op een station of in een winkel). Het reisrecht eindigt wanneer je afstudeert of voortijdig stopt met je opleiding. Dan moet je het studentenreisproduct zelf tijdig bij de ‘ophaalautomaat’ stopzetten. Met ingang van de maand na de uitschrijving heb je geen recht meer op studiefinanciering en het studentenreisproduct. Meer informatie hierover is te vinden op de DUO-website.

Lesgeld 2022/2023

Je hoeft tot je 18e, geen lesgeld te betalen voor een mbo-opleiding. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar bent en een voltijd mbo-opleiding volgt, moet je lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen. Het maakt daarbij niet uit of je lessen volgt of stage loopt. 

Voor het studiejaar 2022/2023:

  • BOL, alle niveaus € 1239,-
  • BBL, niveau 1 en 2 € 258,- 
  • BBL, niveau 3 en 4 € 624,- 

Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie van OCW. 

Cursusgeld

Wanneer je op 1 augustus 18 jaar bent en een BBL-opleiding (werken en leren) volgt, moet je cursusgeld betalen. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van je opleiding. Wij als school innen het cursusgeld en dragen dit af aan DUO.

Schoolkosten

Je zorgt zelf voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden zoals boeken, sport- en werkkleding, licenties, laptop e.d. Per opleiding zijn zaken geregeld zoals het samenstellen van readers, het aanschaffen van gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden. De keuze hiervoor is niet verplicht. Kies je ervoor de aangeboden zaken niet via ROC Friese Poort aan te schaffen, dan moeten deze zelf elders worden gekocht.

Als je verplichte leermiddelen aanschaft op basis van de leermiddelenlijst van de school, waarvan achteraf blijkt dat je ze niet hebt gebruikt, dan kan er een vergoeding door de school voor onterecht gemaakte kosten worden aangevraagd. Als er een bijdrage gevraagd wordt voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan betreft dit een vrijwillige activiteit. Voor verplichte activiteiten zullen door de school geen kosten in rekening worden gebracht.

Volwassenenonderwijs

Als volwassene is jouw thuis- en werksituatie natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Je hebt in veel gevallen de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Kinderopvangtoeslag

Combineer je je studie met de zorg voor een kindje en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag en vraag het meteen aan. 

Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van jouw situatie. Bijvoorbeeld hoeveel opvang je maandelijks nodig denkt te hebben en of je wel of geen toeslagpartner hebt. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen, ook als je afstudeert of stopt met je opleiding, daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Tegemoetkoming 

Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met onvoldoende financiële middelen kunnen daarom een tegemoetkoming voor het aanschaffen van verplichte leermiddelen aanvragen. 

>> Klik hier om te zien hoe je deze tegemoetkoming kunt aanvragen

Collectieve schoolongevallenverzekering

ROC Friese Poort heeft voor studenten een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen, aansprakelijkheid en reizen. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar ROC Friese Poort en omgekeerd. Ook tijdens activiteiten die door ROC Friese Poort zijn georganiseerd, zoals excursies, kampen en werkweken, geldt deze verzekering mits deze activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van een docent.

De complete polisvoorwaarden van één van deze verzekeringen zijn bij de administratie verkrijgbaar. 
Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden