Terug

Scholing nieuwe woonzorgondersteuners Noorderbreedte van start

vrijdag 04 januari 2019

Samen met ROC Friese Poort biedt Noorderbreedte een scholingstraject aan voor nieuwe woonzorgondersteuners.

Ongeveer 100 nieuwe medewerkers van Noorderbreedte zijn op 3 januari gestart met de scholing woonzorgondersteuner bij ROC Friese Poort. De bedoeling is dat de komst van de woonzorgondersteuners ook de werkdruk bij collega’s verlaagt. “Doordat er meer medewerkers komen, krijgen de andere teamleden meer tijd om mét persoonlijke aandacht hun eigen werkzaamheden te doen. Op die manier dragen ze eveneens bij aan het welzijn van de bewoners en dat bevordert natuurlijk ook hun eigen werkplezier.” In februari start er nog een groep met ongeveer 60 nieuwe medewerkers.

Scholingstraject
Het traject is gestart op 3 en 4 januari met workshops op de locatie Anne Wadmanwei van ROC Friese Poort te Leeuwarden. Deze data zijn gekozen omdat er in de kerstvakantie geen lessen zijn en de nieuwe medewerkers alle ruimte hebben om de workshops te volgen. De workshops gaan over onder andere dementie, het elektronisch patiëntendossier en hygiëne. Deze workshops worden georganiseerd door medewerkers van Noorderbreedte. Door ROC Friese Poort worden 6 bijeenkomsten georganiseerd op verschillende vestigingen van de school. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op beroepshouding, communicatie, de geriatrische cliënt met bijbehorende ziektebeelden, transfers en ondersteuning bij huishoudelijke activiteiten. Centraal staat het welzijn van de cliënt in de huiskamer. De medewerkers worden opgeleid via actieve werkvormen, die gericht zijn op de praktijk en kunnen zelf ervaringen inbrengen.

Dagelijkse activiteiten
Om nog meer in te kunnen zetten op het stuk welbevinden en welzijn heeft Noorderbreedte meer mensen nodig. De woonzorgondersteuners werken nauw samen met de verpleegkundigen, verzorgenden IG en helpenden in een integraal zorgteam, waarbij iedereen eigen kennis en kunde inbrengt. “De woonzorgondersteuner gaat zich niet bezighouden met zorgtaken”, legt Saskia uit. “Ze gaan onze bewoners en cliënten specifiek in hun woon- en zorgomgeving ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden. Denk aan het helpen bij huishoudelijke werkzaamheden, bij de maaltijden en aan het begeleiden bij de dagelijkse activiteiten als het lezen van een krantje of het doen van een spelletje. De woonzorgondersteuner is actief in de buurtkamer, de huiskamer en/of binnen de kamers. Ze zijn gedurende de dag altijd aanspreekbaar voor onze bewoners en hun naasten en houden in de gaten wat er nodig is.”

Noorderbreedte