Begeleiding

ROC Friese Poort heeft voor alle studenten goede begeleiding hoog in het vaandel staan. 
Elke student krijgt dezelfde basisbegeleiding vanuit de opleiding, daarnaast is vanuit 'passend onderwijs' specifieke begeleiding mogelijk.
Tijdens je opleiding kun je bij verschillende personen (begeleiders) terecht. 

Studieloopbaanbegeleider (SLB’er) 
Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider is een docent van de opleiding die jouw eerste aanspreekpunt is. Denk aan jouw studieresultaten. Ook kan je SLB'er je verder helpen als er andere problemen zijn die je studie belemmeren. 

(Vak)docent 
Een docent geeft les aan groepen en verzorgt een specifiek onderdeel van je opleiding. Een vakdocent begeleidt voornamelijk op het eigen vakgebied. 

Vertrouwenspersoon 
Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon als je vragen hebt die je liever niet met de docent of studieloopbaanbegeleider wilt bespreken.  

BPV‑begeleider 
De BPV-begeleider (stage-begeleider) helpt jou bij de beroepspraktijkvorming (BPV/stage). De BPV-begeleider komt zo nu en dan op bezoek bij het stagebedrijf om de leerervaring te bespreken samen met student en praktijkopleider. 

Decaan 
Je kunt bij een decaan terecht voor vragen over wijziging van opleiding, mogelijke vervolgopleiding en studiekosten. 

Bureau TAB 
Alle vestigingen van ROC Friese Poort kennen een Bureau TAB (Bureau Traject Advies en Begeleiding). Bij Bureau TAB kun je terecht als je vastloopt tijdens de opleiding en meer specialistische hulp nodig hebt met betrekking tot beroepskeuze, studieondersteuning of sociaal-emotionele begeleiding. 

Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs zetten we op maat in. Samen bepalen we welke begeleiding of ondersteuning de student nodig heeft. De afspraken over deze begeleiding of ondersteuning leggen we vast in een begeleidingsplan. Zolang de opleiding duurt, evalueren we dit begeleidingsplan samen met de student. Onze hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen. 

ROC Friese Poort biedt verschillende vormen van Passend Onderwijs: 

  •  Extra begeleiding (individueel of groepsgewijs) bij het onderwijs. 

  •  Extra begeleiding tijdens de stage.  

  •  Aanpassingen in het onderwijs of de leeromgeving.  

  •  Aanpassingen bij toetsing en examinering.  

Aanpassingen zijn mogelijk zolang het geen onevenredige belasting voor de school vormt. Daarnaast moeten de aanpassingen passend zijn binnen het niveau van de opleiding. 

Passend onderwijs kan aangevraagd worden via de SLB'er van uw zoon/dochter òf geef het aan tijdens het intakegesprek!

Topsport  
Als topsporter ben je veel tijd kwijt aan trainen, wat het volgen van een opleiding vaak lastig maakt. Maar het behalen van een diploma is wel verstandig, want wat als je geblesseerd raakt of je topsportcarrière ten einde is?  

ROC Friese Poort wil graag rekening houden met topsporters en sporttalenten door aangepaste onderwijsbegeleiding te bieden. Voor de studenten die niet in aanmerking komen voor een landelijke topsportstatus, kennen we de ROC Friese Poort topsportstatus. Op deze manier kunnen topsport en onderwijs goed gecombineerd worden. 

>De SLB-er verwijst de student door naar bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, de decaan, de BPV-begeleider, Bureau TAB, de begeleider passend onderwijs of de coördinator Topsport.