Terug

Provincie biedt geld voor stageplaatsen en scholing

vrijdag 28 augustus 2020

Per 1 september gaan deze twee provinciale regelingen van start en zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort: "Deze regelingen komen op het juiste moment. Het belang van goed opgeleide vakmensen in deze regio is groot."

Friese bedrijven en organisaties kunnen bij de provincie een bijdrage aanvragen voor het begeleiden van een stagiair en voor opleidingskosten van medewerkers. Deze regelingen maakte gedeputeerde Sander de Rouwe gisteren bekend in bijzijn van Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort en Jan Kampherbeek van CNV - vakgenoten. De Rouwe: “In deze tijd willen we ondernemers en organisaties bijstaan waar we kunnen. Juist nu is geluk, de brede welvaart, belangrijker dan ooit. Met onze maatregelen willen we bedrijven steunen en investeren we gelijktijdig in ons onderwijs.”

Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020
Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hadden door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden. Met de subsidieregeling stageplaatsen wil provincie Fryslân ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. Alle Friese stagegevende ondernemingen en organisaties kunnen een vergoeding aanvragen (m.u.v. overheden). Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, kan de stagegever € 1.000 euro aanvragen en voor een stage van meer dan 400 uur is het bedrag € 1.500 euro.

Alice Muller over deze subsidieregeling stageplaatsen: "Binnen het beroepsonderwijs zijn stages voor studenten onmisbaar voor het leren van vaardigheden. Op dit moment zijn er ruim 750 geregistreerde stagetekorten in Friesland, met name binnen veiligheid, welzijn, uiterlijke verzorging, horeca en evenementenindustrie en zakelijke - en juridische dienstverlening. Ik ben dan ook erg blij met dit initiatief van de provincie. Bedrijven die financieel getroffen zijn door corona zullen geholpen zijn met deze subsidie. Echter ik hoop ook dat grote publieke instellingen en zakelijke dienstverleners zich maximaal willen inspannen om stageplekken te behouden. Het aantal stageplekken bij deze werkgevers is fors teruggelopen, omdat thuiswerken daar de norm is geworden en het lastiger is om studenten te begeleiden. Het is voor onze regio en alle sectoren van groot belang dat we gezamenlijk goede vakmensen blijven opleiden."

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020
De subsidieregeling arbeidsmarktscholing stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in scholing van werkgever en werknemers. Hiermee wil provincie Fryslân de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een stijgende leercurve bij werkgever en werknemers. De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van € 4.000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven kunnen de regeling aanvragen, dit zijn zowel mkb-ondernemingen als andere organisaties.

Alice Muller: Wij bieden samen met de andere regionale instellingen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs een groot aantal cursussen en modules aan, gericht op zowel vakgerichte bijscholing als omscholing. Deze scholing is ondersteunend bij het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden voor het huidige werk of om beter gekwalificeerd te worden voor de invulling van andere taken of een andere baan. We gaan hier graag met bedrijven en instellingen over in gesprek."

De regelingen zijn vanaf 1 september 2020 aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bij beide regelingen is 300.000 euro subsidie beschikbaar en geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.