0900 8 996 996
(normaal tarief)

Over ROC Friese Poort

ROC Friese Poort verzorgt voor circa 14.000 studenten beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen. Ook voor bedrijven en instellingen verzorgt ROC Friese Poort een breed scala aan opleidingen en trainingen. Variƫrend van korte, intensieve trainingen op maat tot meerjarige opleidingen, individueel of groepsgewijs. Alle activiteiten worden verzorgd vanuit vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.

Visie 
Het visiedocument 'Vakkracht, een fundament voor de toekomst' beschrijft de visie door de jaren heen. ROC Friese Poort wil in 2016 het navolgende gerealiseerd hebben:

Een herkenbare school 
- Werkt vanuit de christelijke identiteit
- Stelt begeleiding voorop
Een betrokken school
- Is partner op de arbeidsmarkt
- Betrekt ouders bij de school
Een school met extra's 
- Biedt studenten een 'plus'
- Heeft een sterk aanbod voor volwassenen
Een professionele school
- Werkt met vakmensen 
- Biedt ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Het document is tot stand gekomen in samenspraak met de stakeholders van ROC Friese Poort: medewerkers, studenten, ouders, decanen, bedrijfsleven en Raad van Toezicht. 

Raad van Toezicht
ROC Friese Poort heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • De heer G. Jaarsma (voorzitter)
 • De heer mr. F. Veenstra te Franeker
 • Mevrouw drs. J.M. Imhof te Zevenhuizen
 • Mevrouw drs. A.H. Mulder te Assen
 • De heer drs. W.J. Renkema te Meppel
 • De heer drs. B. Hoekstra te Emmeloord
 • De heer drs. J. Olivier te Sneek

College van Bestuur

 • De heer drs. H.W. Meijerink

Directieraad
Het College van Bestuur vormt samen met de vier vestigingsdirecteuren de directieraad van ROC Friese Poort.

 • Mevrouw Jacoba Posthumus vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer Dries Koster vestiging Leeuwarden/Dokkum
 • De heer Folkert Sonsma vestiging Drachten
 • De heer Dick ter Wee vestiging Drachten
 • De heer Durk Bijma vestiging Emmeloord/Urk
 • Mevrouw Lineke Kleefstra-Jansen vestiging Sneek
 • De heer Wietse Schuitema  vestiging Sneek

Bekijk de organogram van ROC Friese Poort

Code 'Goed bestuur in de bve-sector'
Op 1 januari 2009 is de code 'Goed bestuur in de bve-sector' in werking getreden. Deze code is een aanpassing van de Governance Code BVE, die van 2006 tot 2008 van kracht was. De code bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De afspraken zijn niet vrijblijvend. Er kan alleen goed van worden afgeweken wanneer er goede argumenten voor zijn. Instellingen die willen afwijken, leggen daarover verantwoording af in het jaarverslag.
ROC Friese Poort heeft alle zaken rondom governance uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en het bestuursreglement.