Practoraat Visserij Innovatie en Ondernemerschap

De maritieme sector is een belangrijke maatschappelijke en economische motor voor Noordelijk Flevoland. De visserij, visverwerking en maritieme nautische techniek hebben zowel in het verleden als vandaag de dag voor veel werkgelegenheid, verdienvermogen en maatschappelijke ontwikkeling van de regio gezorgd. De ambitie vanuit Urk en provincie Flevoland is dat het regionaal maritieme (visserij) cluster groeit als toekomstbestendige economie, de brede welvaart bevordert en daarmee de plaatselijke samenleving veerkrachtig maakt. Onderwijs, onderzoek en scholing spelen hierin een belangrijke rol.
 

Masterclass Ondernemerschap in de blauwe economie

Visserij, Innovatie en Ondernemerschap in het nieuws

Blog Geert Hoekstra: Een zee van mogelijkheden voor jonge vissers door koppelin…

Vissen naar de toekomst | Documentaire VPRO

Onderwijs als katalysator voor innovatie in de maritieme sector

Met nieuwe campus moet Urk maritieme hotspot van internationale allure worden: …

Overeenkomst ROC Friese Poort en gemeente Urk start bouw maritieme campus Urk

Overheid steekt 1,5 miljoen in Maritieme Campus op Urk

Flevoland Event 2022

Donderdag 10 juni werd Geert Hoekstra geïnstalleeerd als practor Visserij, Innovatie en Ondernemerschap op Urk.