Practoraat Visserij Innovatie en Ondernemerschap

De maritieme sector is een belangrijke maatschappelijke en economische motor voor Noordelijk Flevoland. De visserij, visverwerking en maritieme nautische techniek hebben zowel in het verleden als vandaag de dag voor veel werkgelegenheid, verdienvermogen en maatschappelijke ontwikkeling van de regio gezorgd. De ambitie vanuit Urk en provincie Flevoland is dat het regionaal maritieme (visserij) cluster groeit als toekomstbestendige economie, de brede welvaart bevordert en daarmee de plaatselijke samenleving veerkrachtig maakt. Onderwijs, onderzoek en scholing spelen hierin een belangrijke rol.

Bekijk onderaan de pagina de installatie terug.