Home bedrijven

Over Bedrijfsopleidingen

Scholing medewerkers

Het nieuwe leren: nooit uitgeleerd op de werkvloer
De krappe arbeidsmarkt, oprukkende robotisering en toenemende vergrijzing zijn redenen dat er voortdurend nieuwe vaardigheden en andere skills van medewerkers worden gevraagd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Maar het bedrijfsleven kan wel degelijk een belangrijke rol spelen in het bijscholen van personeel en het verzilveren van hun ervaring en potentie.

Scholingsmogelijkheden voor uw medewerkers
Uw medewerkers kunnen bij ROC Friese Poort diverse opleidingen, cursussen en trainingen volgen in verschillende richtingen. Afhankelijk van het scholingsdoel, wordt een passend scholingstraject gekozen. Soms is er behoefte aan een traject op maat. Bijvoorbeeld voor een groep medewerkers op locatie (in-company). We stemmen het traject dan af op het niveau, de mogelijkheden van de medewerkers én op de specifieke wensen van de organisatie of branche. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen kan uw organisatie daarnaast adviseren over mogelijke scholingssubsidies.

Wilt u ontzorgd worden in scholing en BPV?
Onze bedrijfsscholen zijn een voorbeeld van de manier waarop leren en werken samenkomen. Met een bedrijfsschool ontzorgen wij uw bedrijf in instructie, begeleiding, examinering en andere verplichtingen met betrekking tot beroepspraktijkvorming (BPV) van de medewerker. 

Advies en ondersteuning
Onze opleidingsadviseurs adviseren u graag over de scholingsmogelijkheden voor uw medewerkers en effectieve inzet van subsidies gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij het opzetten van een scholingsbeleid.