Terug

Topopleidingen 2021 volwassenenonderwijs ROC Friese Poort

donderdag 14 januari 2021

In de op 14 januari verschenen Keuzegids Mbo 2021 hebben negentien opleidingen van ROC Friese Poort het predicaat Topopleiding 2021 gekregen. In de totale lijst van ROC’s bekleedt ROC Friese Poort de tweede plaats van grote ROC’s in Nederland. De ranking wordt bepaald op basis van de meest recente studentoordelen, studiesuccescijfers en het oordeel van de Onderwijsinspectie.

topopleiding 2021Topopleidingen volwassenenonderwijs
De volgende opleidingen in het volwassenenonderwijs krijgen het predicaat “Topopleiding 2021” in de keuzegids. 

Keuzegids Mbo
De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle mbo-opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.