Subsidie voor laaggeletterden op de werkvloer (Tel mee met taal)

maandag 20 december 2021

Subsidie voor laaggeletterdheid op de werkvloer

Tel mee met Taal

Wie
Voor werkgevers (ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties ) om te kunnen investeren in medewerkers op het gebied van taal (schrijven en lezen), rekenen en digitale vaardigheden. 

Wat
Subsidie voor scholing gericht op het voorkomen en verminderen laaggeletterdheid voor medewerkers met een taalniveau lager dan 2F. 

Hoeveel
Werkgevers kunnen voor medewerkers max. €1.500 per cursist aanvragen, waarvan 67% wordt vergoed.

Wanneer
Aanvragen: 1 januari tot 28 februari 2022.

Waarom
Om te investeren in de basisvaardigheden van medewerkers, betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden.

Hoe
Een werkgever kan een subsidieaanvraag namens hem- of haarzelf indienen, maar ook namens hemzelf en één of meer andere werkgevers. 

Welke opleidingen en cursussen komen hiervoor in aanmerking?

CursusScholingskostenNa subsidie
Vaardigheden op het gebied van Taal, Rekenen of Digitaliseringop aanvraag 
Nederlands op de werkvloer
€ 850,00
€ 280,50
Digitale vaardighedenop aanvraag 

Meer informatie      

Of neem contact op met Samuel Korthof, skorthof@rocfriesepoort.nl (06-28 17 07 85)                                                                                                  

tel mee met taal
 

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022