Speciale klimaatles voor studenten Smart Energy

donderdag 17 maart 2022

‘Deze speciale klimaatles van de Jonge Klimaatbeweging past in het keuzedeel Duurzaamheid in beroep’, legt Rouke van der Meer van ROC Friese Poort uit. In dit keuzedeel zijn studenten op zoek naar antwoorden op een 2-tal vragen. Hoe duurzaam ben ik? Hoe duurzaam is het bedrijf waar ik stage ga lopen? Donderdag 3 maart 2022 volgden de studenten Smart Energy een speciale klimaatles van de Jonge Klimaatbeweging. ‘Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen willen we jullie laten zien dat je zelf impact kunt hebben op klimaatverandering’, zo trapt Esther Diebels de les af. ‘Dit doen we samen met Grootouders voor het Klimaat’.

Klimaatverandering
‘Waar denken jullie aan bij klimaatverandering’, is de eerste vraag die Esther Diebels de studenten stelt. De studenten Smart Energy komen uit op vervuiling, smeltende ijskappen en opwarming van de aarde. Dit komt vooral door een toename van uitstoot van CO2. ‘Onze CO2 voetafdruk is te groot. De uitdaging is om geen CO2 meer te produceren’.

Jong en oud
Het stoppen van klimaatverandering is een verantwoordelijkheid voor jong en oud. ‘Als grootouder erken ik dat er een klimaatprobleem is’, vertelt Willem Hiemstra van Grootouder voor het Klimaat. ‘We hebben maar 1 planeet en daar moeten we zuinig op zijn. Alleen samen kunnen we de aarde leefbaar houden voor onze kinderen en kleinkinderen’.

Keuzedeel duurzaamheid in beroep
Het keuzedeel duurzaamheid in het beroep leert studenten om een afweging te maken tussen de verschillende aspecten van duurzaamheid. Een van deze aspecten is minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Andere aspecten van duurzaamheid zijn het behouden van natuurlijke bronnen en arbeid en welvaart eerlijk verdelen. Het doel is dat de student praktische kennis en vaardigheden ontwikkelt betreffende duurzaamheid in de eigen leefwereld en de beroepspraktijk.

Levensecht onderwijs
‘Een gastles, zoals deze van de Jonge Klimaatbeweging helpt onze studenten om antwoorden te vinden op duurzame vraagstukken in het keuzedeel Duurzaamheid in beroep’, legt Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort uit. ‘Een gastles is een van de zes onderwijsstappen van levensecht onderwijs. Naast vakmanschap vragen deze levensechte projecten ook sociaal ondernemerschap en gedrag van de studenten. Op deze manier ontwikkelen onze studenten zich tot duurzame professionals van de toekomst’. Lees hier het hele artikel.
 

Klimaatbeweging

Bekendmaking finalisten STAR Awards

Gisteren zijn alle finalisten van de STAR Awards bekendgemaakt. Ze werden voor het voetlicht gebracht door de directie in he...
21 maart 2023