Practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap

ROC Friese Poort heeft practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap

dinsdag 30 november 2021

Hoekstra is geboren en getogen op Urk. Hij werkt als economisch onderzoeker Seafood (Visserij en Aquacultuur) bij Wageningen Research (WUR). Daar is zijn specialisatie economische data en cijfers vanuit de hele visketen en -sector verzamelen. Hij adviseert daarmee de overheid, het bedrijfsleven en nu dus ook het onderwijs. "Vertrouwelijke data blijft in en bij de WUR, maar algemene inzichten uit gepubliceerde onderzoek rapportage vertalen naar het maritiem onderwijs in Nederland is uiterst waardevol. Bij ROC Friese Poort geven we projectmatig onderwijs met opdrachten in samenwerking met bedrijven, zodat theorie en praktijk samen komen", legt hij uit. "Zo kun je bijvoorbeeld met de hele klas in een echte nettenschuur boeten. Soms moet je snelle keuzes maken aan boord of aan wal. Een visnet verspelen op zee kan snel tienduizenden euro’s kosten. We geven jongeren in de praktijk mee hoe en waarom je moet boeten en daarmee de bedrijfseconomie achter het boeten. Dit is slechts één voorbeeld. Ook onderwerpen zoals veiligheid aan boord, digitalisering en samenwerken krijgen volop aandacht."

Kennis en kwaliteit
De visserij en het Noordzeebeleid veranderen snel. We hebben te maken met de energie- en natuurtransitie, maar ook een voedseltransitie. Daarbinnen moet de visserij haar plek vinden. Hoekstra: "Onze rol is om de jongeren mee te nemen in de maatschappelijke ontwikkelingen en tegelijk in de vakkennis om hun brood te verdienen in deze sector. We zetten daarom in op innovatie en onderzoek. Praktisch, door sprekers uit te nodigen die een visie hebben op klimaatdoelstellingen, fossiele- en duurzame brandstoffen en elektrisch of waterstof varen." Bemanning en brandstof zijn nu de grootste kostenposten voor de visserij. Studenten op ROC Friese Poort leren daarom naast de techniek ook de kennis en kwaliteit om inzicht te krijgen in dit soort zaken.

Een zee vol potentie
In 2050 leven er bijna 10 miljard mensen op de wereld. Hoe geef je die gezonde eiwitten, zoals vis, te eten? Hoekstra: ‘We moeten ons dan echt richten op de zee en de productie in het water. 70% van de wereldbol is zee en oceaan. Nog geen twee procent van onze eiwitbronnen komt hieruit voort! De zee is een enorme potentiebron voor duurzame visserij. We praten daarom ook niet meer alleen over vis uit de zee, maar over het blauwe voedsel.’ De practor doelt hier op meer aquacultuur zoals het kweken van schelpdieren en zeewier naast de visserij. Kortom, een breder pallet aan voedsel uit de zee en in de toekomst legio beroepsmogelijkheden in de maritiem varende sector. "Op ROC Friese Poort letten we op de inhoud en de vorm van het onderwijs. Ook willen we onze studenten  stimuleren zich breed te ontwikkelen richting de toekomst naast behalen van hun diploma’s. Zo zijn ze later minder kwetsbaar en maken zij zich weerbaar. Of het beroep nu in de visserij wordt, in de koopvaardij, visverwerking of binnenvaart." Tenslotte wil Hoekstra benadrukken dat het delen van kennis en samenwerken essentieel zijn, zowel vanuit onderwijs als de familiebedrijven en onderzoek. "We zetten ons in voor de toekomst van de volgende generaties die een varend beroep willen uitoefenen en voor ons gezonde blauwe voedsel zorgen!"

Bron: FishTrend editie 8