0900 8 996 996
(normaal tarief)

Met een diploma én goed gevuld portfolio de arbeidsmarkt op

Geplaatst op 10 juli 2018

Dertien studenten van de opleiding Commercieel Technicus verlaten ROC Friese Poort met een diploma en een goed gevuld portfolio. De studenten hebben tijdens de opleiding nog een tweetal modules met goed gevolg afgelegd. Hiervoor hebben ze een landelijk erkend certificaat ontvangen. Daardoor hebben deze studenten een goede basis voor de arbeidsmarkt.

Extra modules
ROC Friese Poort biedt sinds dit schooljaar binnen de mbo-opleiding Commercieel Technicus
niveau 4 een extra module aan: Lean Management. Hiervoor hebben ze samenwerking gezocht met UPD, voorheen UNC Plus Delta. Deze organisatie helpt bedrijven, door middel van opleidingen, trainingen en coaching, bij het verbeteren van de operationele processen. Studenten hebben tijdens deze module diverse lessen, hoor- en werkcolleges gevolgd waarbij zij de basisvaardigheden hebben geleerd. Lean management is een managementmethodiek wat zich richt op verspilling in de breedste zin van het woord. Hoe richt je processen optimaal in. De module werd afgesloten met een examen van het UPD. Met succes hebben de studenten het examen gehaald en hiervoor een landelijk erkend certificaat ‘Orange belt lean’ ontvangen.

Naast deze module hebben de studenten de module ‘Ondernemerschap’ met succes gevolgd en afgerond. Ook hiervoor hebben zij een landelijk erkend certificaat  ‘CE-Ondernemerschap’ ontvangen. Deze module wordt al langere tijd binnen ROC Friese Poort aangeboden. Tijdens deze module komen thema’s als marketing, bedrijfseconomie en bedrijfsmanagement aan bod. Eindopdracht was het maken van een ondernemersplan welke ze daarna moesten verdedigen tijdens een eindassessment.

“Goede basis voor succes”
Door het aanbieden van beide modules Lean Management en CE-Ondernemerschap worden studenten van de opleiding Commercieel Technicus breed opgeleid. “Als opleiding hebben we hiervoor gekozen omdat lean management momenteel een hot item is binnen de technische sector. zijn volop bezig hoe ze productieprocessen kunnen optimaliseren en verbeteren. Ook is bewustwording van efficiënt produceren een must voor de nieuwe generatie. Bedrijven Wij denken dat studenten naast het diploma met deze erkende certificaten ROC Friese Poort verlaten een betere kans hebben op de arbeidsmarkt. Het is een goede basis voor succes. Daarnaast zijn wij als ROC ook uniek hierin. Wij bieden als enige mbo-school de module ‘Lean Management’ aan met de mogelijkheid om deze extern te laten certificeren. Inmiddels is de module ook onderdeel binnen de opleiding Verspaningstechnoloog”, aldus docent Sjoerd Postma.

Meer nieuws

Woningstichting Weststellingwerf in Duurzaam Doen Huis Vrijdag 14 september 2018 volgden ongeveer 35 medewerkers van woningstichting Weststellingwerf een workshop over hoe een woning te verduurzamen. De workshop vond plaats in het Duurzaam Doen Huis van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. 
Challenge ECOkubus voor bouwstudenten Sneek en Emmeloord Woensdag 12 september 2018 was de aftrap van de Challenge Ecokubus voor tweedejaars bouwstudenten Sneek en Emmeloord onder begeleiding van Frysklab. Het doel van deze Challenge is om samen met Heijmans Woningbouw Noord (Drachten) als opdrachtgever een Ecokubus te ontwerpen en te bouwen voor ROC Friese Poort in Sneek.
Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 
Prinsjesdag 2018 promotie van het mbo Zonder mbo'ers geen Prinsjesdag. Van beveiliging tot visagie en van fotografie tot paardenverzorging. Het mbo was ruim aanwezig tijdens Prinsjesdag. 
Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Pagina's