MBO-deelcertificaat uitgereikt aan medewerkers Prader-Willi Huis

donderdag 23 juni 2022
Uitreiking diploma Prader Willi

Op woensdag 22 juni vond de eerste uitreiking van het MBO-deelcertificaat ’individuele ondersteuning van de cliënt met een (verstandelijke) beperking’ plaats. In de kantine van ROC Friese Poort Leeuwarden werden alle studenten feestelijk ontvangen. Uit handen van docent Kitty Goudsblom namen acht medewerkers van het Caressing Care/Prader-Willi Huis het deelcertificaat in ontvangst.

De medewerkers kregen 10 dagdelen les op locatie van het Prader Willi huis in Mûnein. Daarnaast maakte bpv-begeleiding een belangrijk onderdeel uit van het opleidingsprogramma, dat werd afgesloten door een examen. Bij goed gevolg behaalden de medewerkers een landelijk erkend mbo-certificaat.

Vanuit het Prader-Willi huis bestond de wens om werknemers te ondersteunen bij het opdoen van de juiste kennis en vaardigheden in hun functie, zodat zij cliënten op professionele wijze kunnen ondersteunen en begeleiden. De MBO-gecertificeerde leereenheid ‘individuele ondersteuning van de cliënt met de (verstandelijke) beperking’ sluit naadloos aan bij deze wens. Deze leereenheid is namelijk een onderdeel van de opleiding maatschappelijke zorg en omvat beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie begeleider gehandicaptenzorg niveau 3.

De MBO-gecertificeerde leereenheid is zowel interessant voor zij-instromers die versneld inzetbaar willen zijn, als huidige medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. Het voordeel van deze leereenheid is, dat je alleen zaken behandeld die voor jou van toepassing zijn. In een korte periode is de juiste kennis op te doen zonder dat je een volledige opleiding hoeft te volgen en je toch breder inzetbaar bent. Dit bespaart tijd en onnodige kosten.
Daarnaast wordt dit mbo-certificaat geregistreerd in het diplomaregister van DUO. Het mbo-certificaat heeft dus (net als een mbo-diploma) een landelijke erkenning. Daarmee kun je vrijstelling aanvragen voor dat deel van de mbo-opleiding wanneer je besluit alsnog de hele opleiding te gaan doen.

Heeft jouw organisatie ook interesse in dit MBO-certificaat, of een ander scholingstraject in de Zorg en Welzijn? Neem dan contact op met Johanna Roodvoets (Friesland): jroodvoets@rocfriesepoort.nl, 06 256 887 68 of Riemie Zuiderveld (Flevoland): rzuiderveld@rocfriesepoort.nl, 06 296 054 30.

Een leven lang leren

Het gat dichten tussen vraag en aanbod Veel sectoren ervaren een tekort aan kundig personeel. Dat geldt ook voor de metaa...
18 november 2022