Flexibel opleiden in samenspel met met de regio; Riemie Zuiderveld over flexibel onderwijs

dinsdag 07 december 2021

 

 

Meer flexibiliteit nodig
“In mijn gesprekken hoor ik welke ontwikkelingen en opleidingsbehoeften spelen, zowel landelijk als bij bedrijven en organisaties in de regio. Het werkveld staat voor uitdagingen die vragen om flexibel onderwijs. Sommige banen verdwijnen en andere banen komen er juist bij, bijvoorbeeld door nieuwe technologie. Mensen veranderen vaker van baan. De arbeidsmarkt wordt krapper, waardoor organisaties geen volle groepen kunnen werven om op te leiden. Daarnaast zijn er minder jongeren en is het belangrijk dat volwassenen zich blijven ontwikkelen. Dit alles vraagt om meer inspelen op behoeftes van individuen en organisaties.”

Samenspel
“ROC Friese Poort is al ver met flexibel onderwijs. Wel zou het mooi zijn als we het onderwijs nog meer in samenwerking met de regio kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Je ziet nu al bij sommige opleidingen dat organisaties hun expertise inbrengen in de opleiding. Of dat onze docenten bij een organisatie lesgeven, zodat we daar ook de apparatuur kunnen gebruiken. Opleiden is niet alleen meer iets van het onderwijs, het is ook iets van de regio, organisaties én studenten. Dat samenspel kunnen we meer benutten en vormgeven.”

Wat heb je geleerd?
“Voor volwassenen is een diploma geen zaligmakend doel. Ook een skills-training, beroepsgericht onderdeel of een certificaat is goed. Daarnaast zien we dat bedrijven aandacht voor brede vorming belangrijk vinden. Ook volwassenen willen kwaliteiten ontwikkelen waarmee ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt. We kijken nu hoe we brede vorming een plek kunnen geven in korte opleidingen en trainingen voor volwassenen.”

Waar ben je trots op?
“Ik ben trots dat wij al zo’n enorm groot aanbod hebben voor Leven Lang Ontwikkelen en dat daar zoveel volwassenen aan deelnemen. Onze regio doet het landelijk gezien heel goed. Blijkbaar kun je veel volwassenen in beweging brengen als je meedenkt met organisaties en een aansprekend aanbod hebt.

In het volwassenenonderwijs zien we ook mensen die het vroeger niet leuk vonden om te leren of een verkeerde keuze hebben gemaakt. Dankzij ons flexibele aanbod kunnen ze het roer omgooien of toch een diploma halen. Wij helpen ze om hun hart te volgen en het beste uit zichzelf te halen. Ik vind het enorm leuk om me daarvoor in te zetten.”

Neem contact op met Riemie Zuiderveld via rzuiderveld@rocfriesepoort.nl of bel 06-29605430.