0900 8 996 996
(normaal tarief)

Kosten, studiefinanciering en verzekeringen

Lesgeld tot 18 jaar
Je hoeft tot je 18e, geen lesgeld te betalen voor een mbo-opleiding.

Lesgeld vanaf 18 jaar
Kies je voor een mbo-opleiding dan betaal je vanaf je 18e zelf mee aan je opleiding. Als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)  De hoogte van het lesgeld voor een BOL-opleiding is voor het schooljaar 2017-2018 € 1137,- per jaar. De kosten voor een BBL-opleiding zijn voor niveau 1 en 2 € 236,- per jaar en voor niveau 3 en 4 € 573,- per jaar. 

Aanvullende kosten
Je zorgt zelf voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, tekenmaterialen en, indien nodig, gereedschappen. Per opleiding zijn zaken geregeld zoals het aanschaffen van gereedschappen of hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor jou zo laag mogelijk te houden. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek.

Kosten volwassenenonderwijs
Wanneer je kiest voor een speciaal voor volwassenen ontwikkelde (mbo-)opleiding hangen de opleidingskosten af van het soort opleiding en van jouw persoonlijke situatie. Op de opleidingspagina staan de kosten genoemd. Ook bij je aanmelding krijg je een overzicht van de totale kosten. Bij een mbo-opleiding betreft dit een richtprijs per jaar. Je wordt na aanmelding voor een mbo-opleiding namelijk eerst uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Hier komen onder andere je vooropleiding en werkervaring aan bod, in verband met het eventueel versneld doorlopen van het scholingstraject. Op basis van dit intakegesprek ontvang je een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet en wat de scholingskosten hiervan zijn.

Soms betaalt de gemeente (een deel van) de opleidingskosten. Bijvoorbeeld als je zonder diploma niet aan de slag kunt komen en langdurig werkloos bent. Een werkgever kan in sommige gevallen ook bijdragen in de scholingskosten. In sommige gevallen is het mogelijk de studiekosten af te trekken van de belasting.

Digitaal betalen
De factuur ontvang je via het e-mailadres van school. Het is mogelijk om deze factuur via iDEAL te betalen. Met enkele muisklikken kan je het bedrag overboeken. Meer informatie over digitaal betalen

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten
Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

Alles over tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten
Aanvraagformulier tegemoetkoming schoolkosten

Studiefinanciering
Mbo’ers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die kiezen voor een reguliere BOL-opleiding in het mbo kunnen studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt maandelijks uitbetaald. Het geld staat aan het eind van de maand (rond de 24e) op je rekening. Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo'ers jonger dan 18 jaar ook een studentenreisproduct krijgen. Ook voor niet-Nederlanders is er een studiefinancieringsregeling. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Collectieve schoolongevallenverzekering
ROC Friese Poort heeft voor studenten een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen, aansprakelijkheid en reizen. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar ROC Friese Poort en omgekeerd. Ook tijdens activiteiten die door ROC Friese Poort zijn georganiseerd, zoals excursies, kampen en werkweken, geldt deze verzekering mits deze activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van een docent.
 
Polisvoorwaarden
De complete polisvoorwaarden van één van deze verzekeringen zijn bij de administratie verkrijgbaar.

Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden