Terug

De juiste verbinding maken

07 september 2021 om 17:00

Wat is de nut en noodzaak van de controle op lasverbindingen? Hoe borg je dit binnen je bedrijf en wat is hiervoor nodig? Denk hierbij aan kwaliteitssystemen en de juiste scholing voor je medewerkers.

En daarnaast, hoe komen we gezamenlijk tot een oplossing voor het tekort aan 
vakkrachten? ROC Friese Poort en het Servicepunt Techniek nodigen je graag uit om met elkaar het dialoog te voeren over deze onderwerpen. Verder adviseren we je ook over lastechnieken, kwaliteitsborging en de diverse scholingsmogelijkheden, zoals handvaardigheids- en kaderopleidingen. 

Programma inspiratieavond Lassen

  • Welkom - Klaas Kort, opleidingsmanager
  • Het duurzaam ondersteunen van bedrijven, werknemers en werkzoekenden in de techniek - SPT-Noord, Tamara Geerdink
  • Controle houden op kwaliteit van lasprocessen - SMST, Anton Norder
  • Maaltijd en met elkaar in gesprek
  • Toelichting en rondleiding machinepark gebouw A

Graag tot ziens op 7 september! 

Aanmelden
Meld je aan bij Riska Hazenberg onder vermelding van bedrijfsnaam, aantal 
aanwezige personen met voor- en achternaam en eventuele dieetwensen 
via: rhazenberg@rocfriesepoort.nl