Verzuim en verlof

We gaan ervan uit dat onze studenten aanwezig zijn. Helaas kan het voorkomen dat een student niet op school is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. In de meeste gevallen heeft dat met ziekte te maken, maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn waarom een student afwezig is. Vaak afwezig zijn, leidt tot achterstand op school. Als school willen we voorkomen dat studenten zonder diploma van school gaan.

Zonder diploma van school
Als uw zoon/dochter vaak afwezig is, loopt hij/zij steeds meer achter op school. Het kan zelfs zijn dat uw kind daardoor van school gaat zonder diploma. Wanneer uw kind afwezig is zonder geldige, vooraf gemelde reden spreken we van schoolverzuim. Wij willen schooluitval uiteraard zoveel mogelijk voorkomen in samenwerking met u als ouder/verzorger. Wanneer het schoolverzuim van uw kind oploopt, nemen wij dan ook contact met u op. 

Afmelden (Ziek of medisch bezoek)

Als een student ziek is of een medisch bezoek heeft (huisarts, tandarts etc.) dan moet dit gemeld worden op school en wordt dit geregistreerd in ons studenteninformatiesysteem Eduarte.

Afmelden kan via ‘Absentie melden’ in Eduarte. Dit geldt zowel voor ouders als studenten.

Bekijk in deze instructievideo hoe u dit doet in Eduarte

Ook kan dit telefonisch via de receptie/absentielijn van de vestiging (graag voor 09.00 uur):

Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan mag uw kind zichzelf afmelden via het studentenportaal van Eduarte of de Eduarte-app. Woont uw kind nog thuis? Dan heeft het onze voorkeur dat u uw kind afmeldt.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan bent u verantwoordelijk voor het afmelden van uw kind bij afwezigheid. Een student jonger dan 18 jaar mag zich niet zelf afmelden. U kunt dit doen via ons ouderportaal.

De ziekmelding loopt door totdat de student weer op school is en als aanwezig wordt geregistreerd in Eduarte.

Coronamaatregelen

Wordt de student afwezig gemeld in verband met coronaverschijnselen of omdat hij/zij in quarantaine moet? Meld dit dan altijd telefonisch via de receptie/absentielijn.
Wanneer studenten door de coronamaatregelen niet fysiek les kunnen volgen, maar wel online aanwezig kunnen zijn, geeft u dit ook door aan onze telefoniste. 
In ons studentinformatiesysteem Eduarte komt dan bij de student ‘Alleen online aanwezig vanwege coronamaatregelen’ te staan.  

Afmelden tijdens BPV (stage)

Wanneer een student ziek is tijdens zijn/haar stage of een afspraak voor medisch bezoek heeft, dan moet zowel stagebedrijf als school op de hoogte worden gesteld.

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat uw zoon of dochter een speciale gebeurtenis heeft waardoor uw kind niet naar school kan. Bijvoorbeeld een bruiloft, een verhuizing etc. Voor dit soort momenten moet er verlof worden aangevraagd via ‘Verlof aanvragen’ in Eduarte. 

Wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar, kunt u als ouder/verzorger via ons ouderportaal verlof aanvragen. Doe dit bij voorkeur 3 dagen voor datum van de afspraak.

 

Wat gebeurt er met een afmelding of verlof aanvraag?
Als school zijn wij verplicht de aanwezigheid en afwezigheid van studenten bij te houden. Als uw zoon of dochter zich afmeldt, wordt dat opgenomen in ons studenteninformatiesysteem Eduarte. Ook als uw kind afwezig is zonder dat er een reden bekend is of als uw kind te laat is in de les wordt dat bijgehouden. 

Eduarte->Ouderportaal
In Eduarte kan uw zoon of dochter zijn/haar aanwezigheid en afwezigheid zien. Dat geldt ook voor u als ouder/verzorger, maar dan via het Ouderportaal.