Hulp bij studiekeuze

Ouders/verzorgers aan het woord

Niet alleen voor uw zoon of dochter begint er een nieuw avontuur. Ook voor u als ouder. Daarom geven andere ouders/verzorgers u tips hoe u uw zoon/dochter kunt helpen bij de studiekeuze. 

Wat zou je ouder(s)/verzorger(s) willen meegeven wanneer hun zoon/dochter voor de keuze staat voor een mbo-opleiding? Hoe heb jij dat gedaan? 

Samen met Auke-Jan hebben we vooraf bekeken waar zijn interesse lag, en we zijn het jaar voordat hij zijn VMBO-diploma haalde al op een Open Dag van ROC Friese Poort geweest. Dat gaf wel een indruk van de sfeer en een richting (in zijn geval Economie & Administratie). Auke-Jan liep later op de website tegen een nieuwe opleiding aan: e-Commerce. Deze opleiding werd destijds in Drachten aangeboden. Een nieuw bezoek aan de vestiging en een leuk gesprek met een docent gaf de doorslag. 

Hoe verliep de overstap naar het mbo - ROC Friese Poort (nieuwe school, nieuwe manier van onderwijs, nieuwe mensen)? Hoe was dit voor jou als ouder? 

Als ouder vond ik de informatievoorziening prima. Een informatieavond aan het begin van het schooljaar bleek nuttig en een leuke kennismaking met de locatie (Rabobank Drachten) en docenten. De overstap voor Auke-Jan was in het begin wel spannend, maar dat was vrij snel voorbij. Tijdens de eerste 10-minutengesprekken over de voortgang bleek al dat Auke-Jan enthousiast was over de opleiding en dat bleek ook uit zijn resultaten. 

Auke-Jan heeft zich vorige week als startende ondernemer in de e-commerce ingeschreven bij de KvK. Dat laat wel zien dat hij de juiste keuze heeft gemaakt! 

Werd je voldoende geïnformeerd? 

Ja, door informatieavond en 10-minutengesprekken. Via mail ook regelmatig berichten. 

Wat voor gevoel heb je als ouder bij ROC Friese Poort, nu je zoon/dochter bij ons op school zit? 
Wat zijn je ervaringen? 

Positief, Auke-Jan zit nu in zijn tweede jaar, heeft ook al stage gelopen en is heel enthousiast over de opleiding. Tijdens de Coronacrisis heeft de opleiding er toch nog voor kunnen zorgen dat Auke-Jan 1 dag per week fysiek naar school gaat, 2 dagen online les krijgt en 2 dagen stage. Als ouder werden we na elke persconferentie op de hoogte gebracht van de gevolgen voor het onderwijs. 

Wat zou je andere ouders willen meegeven? 

Uiteindelijk is het van belang dat je kind zich goed voelt bij zijn studiekeuze. Ga je oriënteren en doe dat samen. Kijk bijvoorbeeld samen naar mogelijke opleidingen op websites van ROC’s, ga naar Open Dagen en – als die mogelijkheid er is – loop een dagje mee met een opleiding tijdens een meeloopdag!