Terug

Heropening loket scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland met 200.000 euro extra

donderdag 22 april 2021

Op 1 mei 2021 heropent het loket Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland met 200.000 euro extra. Gedeputeerde Staten besloten op 20 april 2021 om financiële ruimte te creëren door herverdeling van de financiële middelen die gereserveerd staan voor talentontwikkeling binnen de Regiodeal. Ze geven hiermee gehoor aan het grote succes van het fonds. Binnen het fonds is een apart deel gereserveerd voor de om- en bijscholing van IJsselmeervissers. In het totaal heeft het fonds met de 200.000 euro extra een subsidieplafond van in het totaal 1,1 miljoen euro.

Meer info en het scholingsaanbod

Tegoedbon

Met het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland stelt de provincie geld beschikbaar om inwoners van Noordelijk Flevoland financieel tegemoet te komen voor om- en bijscholing in de maritieme sector. Ook is deze subsidie voor werknemers die reeds in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland werken maar buiten de provincie wonen.

Succesvol

Het Scholingsfonds is een zeer succesvolle en welkome subsidieregeling. Begin 2020 opende het fonds met 850.000 euro. In februari dit jaar werd het subsidieplafond bereikt. Aanvragers die voldoen aan de voorwaarden kunnen individueel een tegoedbon voor maximaal 5.000 euro aanvragen om een training of opleiding mee te betalen.

Economie en welvaart

De provincie heeft met het Rijk en de regio de Regiodeal Noordelijk Flevoland gesloten, om met elkaar regionale ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Een belangrijke pijler is hierbij talentontwikkeling en specifiek in de maritiem technische beroepen en IJsselmeervisserij. De provincie zet samen met de regio in op ontwikkeling van het aanwezige en nieuw aan te boren talent in en rondom Noordelijk Flevoland om daarmee de economie en brede welvaart een impuls te geven.