0900 8 996 996
(normaal tarief)

Jaarverslag / Geïntegreerd jaardocument

In onze jaarverslagen brengen we de producten, diensten en activiteiten in beeld. Ons beleid. Onze visie. En onze kijk op onderwijs. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen binnen ROC Friese Poort en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en verantwoorden de keuzes die we daarbij hebben gemaakt. 

Geïntegreerd jaardocument ROC Friese Poort 

Met dit document willen wij de lezers - en dat zijn al onze stakeholders - een compleet overzicht geven van de gebeurtenissen en resultaten in het voorbije jaar.

Het document bestaat uit drie delen:
- Bestuursverslag 
- Geconsolideerde jaarrekening 
- Indicatoren ROC Friese Poort