Erkende kwaliteit

Bij ons ben je in goede handen

Erkende kwaliteit

Keurmerk NRTO
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen heeft sinds 2022 het keurmerk van de NRTO; de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Wij conformeren ons aan de gedragscode van de NRTO, waarvan de beginselen zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid zijn.

Keurmerk Blik op Werk
Jouw scholingsvraag is bij ons in goede handen. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is namelijk opgenomen in de online bedrijvengids van Blik op Werk. Het keurmerk Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die zich bezig houden met o.a. scholing en opleiding, sociale activering, diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie, jobcoaching en inburgeringcursussen. Met dit keurmerk Blik op Werk onderscheiden wij ons van andere dienstverleners. Het keurmerk maakt kwaliteit en betrouwbaarheid op eenduidige wijze inzichtelijk en biedt garantie op kwaliteit. Onze organisatie wordt jaarlijks getoetst om te bewaken of wij nog aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk voldoen.

Registratie CRKBO
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De registratie in het CRKBO houdt in dat wij aan de kwaliteitscode voor (kort) beroepsonderwijs voldoen. Voor onze klanten betekent dit een blijvende garantie van de kwaliteit van zowel onze mbo- als de brancheopleidingen. Bovendien kunnen we onze opleidingstrajecten hierdoor BTW-vrijgesteld aanbieden. 

Erkend leerbedrijf
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is een erkend leerbedrijf.

 

NRTOKeurmerk Blik op werkkeurmerk CRKBOerkend leerbedrijf