0900 8 996 996
(normaal tarief)

Erkende kwaliteit

Bij ons ben je in goede handen

Keurmerk Blik op Werk
Jouw scholingsvraag is bij ons in goede handen. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is namelijk opgenomen in de online bedrijvengids van Blik op Werk. Het keurmerk Blik op Werk is een kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die zich bezig houden met o.a. scholing en opleiding, sociale activering, diagnose, onderzoek en loopbaanoriĆ«ntatie, jobcoaching en inburgeringcursussen. Met dit keurmerk Blik op Werk onderscheiden wij ons van andere dienstverleners. Het keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverlener.

Het keurmerk maakt kwaliteit op eenduidige wijze inzichtelijk en biedt garantie op kwaliteit. Het toepassen van het Blik op Werkkeurmerk maakt de markt transparanter doordat de tevredenheidcijfers en de mate waarin dienstverleners de afspraken nakomen, gepubliceerd worden. Om de kwaliteit van de aangesloten dienstverleners te bewaken wordt jaarlijks getoetst of de dienstverlener nog aan de eisen van het kwaliteitskeurmerk voldoet. 

Keurmerk CRKBO
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). De registratie in het CRKBO houdt in dat wij aan de kwaliteitscode voor (kort) beroepsonderwijs voldoen. Voor onze klanten betekent dit een blijvende garantie van de kwaliteit van zowel onze mbo- als de branche-erkende opleidingen. Bovendien kunnen we onze opleidingstrajecten hierdoor BTW-vrijgesteld aanbieden.

Erkend leerbedrijf
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen is een erkend leerbedrijf.