0900 8 996 996
(normaal tarief)

Disclaimer

Disclaimer & Privacy statement

Copyright
Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de website van ROC Friese Poort op enigerlei wijze te verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van ROC Friese Poort.
 
Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website van ROC Friese Poort bieden wij als service aan. Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. ROC Friese Poort aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website van ROC Friese Poort.  Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door ROC Friese Poort uitdrukkelijk afgewezen.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Op al onze diensten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze vind je op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt ROC Friese Poort gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een opleiding bij ons volgt, een informatieavond bij ons bezoekt (met opgave), een abonnement neemt op de digitale nieuwsbrief van Bedrijfsopleidingen, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met ROC Friese Poort. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van ROC Friese Poort (Bedrijfsopleidingen) op de hoogte te houden. Je persoonsgegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden. In het privacyreglement staat beschreven hoe wij omgaan met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens.

Lees ook over ons cookiebeleid.