Cyber@Work

Presentatie Digitale Inbraak Preventie Avond

Werk maken van Cyber Security

ROC Friese Poort Cyber@Work
De afgelopen tien jaar heeft de digitalisering niet alleen grote invloed gehad op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook op het bedrijfsleven en het gedrag van consumenten. De wereld van het internet, van sociale media, van webwinkels en smartphones, van tabletcomputers en iPads brengt veel, zoals toegang tot zoveel informatie. Via zoekmachines is zo ongeveer alles vinden en dankzij de webwinkels en het online bankieren is alles binnen handbereik. In iedere sector, van Zorg en Welzijn, Zakelijke dienstverlening tot aan de Techniek, krijgt te maken met de snelle ontwikkelingen en toepassingen in de digitale wereld. Helaas hebben deze toepassingen vaak ook een keerzijde. Denk aan identiteitsfraude, slachtoffer van gijzelingssoftware, datalekken en/of diefstal van data, etc.

Werk maken van Cyber Security
ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat studenten, zowel jongeren als volwassenen, het maximale uit de hedendaagse technologie halen en bagage meekrijgen om goed en vooral veilig te kunnen functioneren in onze digitale wereld. Om dit op alle fronten te kunnen waarborgen heeft ROC Friese Poort het initiatief ‘Cyber@Work’  opgericht.

ROC Friese Poort Cyber@Work biedt: 

 • versterking van het digitale bewustzijn van onze studenten  (zowel jongeren als volwassenen)
 • versterking van het digitale bewustzijn van medewerkers van bedrijven (training Digitale weerbaarheid en privacy)
 • het opleiden van MBO ICT Security specialisten
 • integratie van Cyber in de beroepsopleidingen
 • een doorlopende leerlijn tussen vmbo, mbo en hbo in de ICT
 • een Cyber Awareness app voor mbo, hbo en medewerkers van bedrijven
 • een Cyber Security expertiseteam van 10 docenten /  Ethical Hackers met elk een eigen specialisatie zoals bijvoorbeeld veilig programmeren, network security of cyber awareness
 • een stevig fundament dankzij samenwerking met verschillende partners

Wat betekent ROC Friese Poort Cyber@Work?

Cyber Awareness in alle opleidingen
Welke beroepsopleiding een student ook kiest, het is goed om bewust te zijn van digitale dreigen en hier op adequate wijze naar te handelen. Cyber@Work maakt werk van Cyber Secdoor Cyber Awareness te integreren in de beroepsopleidingen. Volg een student een opleiding binnen het domein Zorg en Welzijn, dan wordt de student ervan bewust gemaakt wat de (emotionele) schade kan zijn als gevoelige patiëntengegevens op straat komt te liggen en weet hoe dit is te voorkomen. Binnen de opleiding in de Economie of Administratie is bij voorbeeld aandacht voor het herkennen van spookfacturen en/of phishing mails.

Keuzedelen voor ICT-studenten 
Cyber Security is integraal onderdeel van de opleidingen ICT. Daarnaast kan de keuzedelen volgen op het gebied van Cyber Security. Na afronding van deze keuzedelen is de student een ICT Security Specialist. De docenten zijn Certified Ethical Hacker en hebben een goed beeld van de vraag op de arbeidsmarkt. Doorstromen naar het hbo, ook dat kan. ROC Friese Poort Cyber@Work realiseert dankzij de nauwe samenwerking een goede overstap van mbo naar hbo.

Training Digitale weerbaarheid en privacy voor bedrijven en organisaties
Cyber incidenten als gehackte accounts, datalekken, gegijzelde data, kwijtgeraakte USB-sticks en verkeerd gebruik van openbare wifinetwerken zijn bijna dagelijks in het nieuws. De wetgeving omtrent datalekken legt daarbij een extra grote druk op bedrijven. Met name het MKB is kwetsbaar. Het zijn vooral de medewerkers die het bedrijf kwetsbaar maken. Wil je als organisatie het digitale bewustzijn van personeel versterken? De training Digitale weerbaarheid en privacy leert de medewerker in 2 uren zichzelf (en de organisatie) te beschermen door bewust te worden van de gevaren en deze tijdig te herkennen. De training kan worden aangepast aan de beroepscontext en de securitypolicy van de organisatie.               

ROC Friese Poort Cyber@Work en partners
Cyber Security is een domein dat volop in beweging is. Vrijwel niemand durft zich te branden aan de vraag waar we over 5 jaar staan. Om in het belang van studenten en bedrijven op een goede manier invulling te geven aan Cyber trekt ROC Friese Poort hierin gezamenlijk op met diverse partners:

 • Paars Partnerschap (Defensie); Centrum voor Excellent Vakmanschap ICT & Cyber
  Paars Partnerschap is een samenwerking van zeven ROC-scholen die voor Defensie mbo-opleidingen ontwikkelen en uitvoeren. ROC Friese Poort is penvoerder van het CEV ICT & Cyber. ROC Friese Poort Cyber@Work is nauw verwant aan het CEV ICT & Cyber en voert diverse onderwijsactiviteiten uit voor Defensie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Cyber Awareness app. Kijk voor meer informatie op www.paarspartnerschap.nl
   
 • NHL / Thorbecke Academy / lectoraat Cyber Safety
  Om in Noord-Nederland een goed opleidingsaanbod te realiseren op het gebied van Cyber, werken ROC Friese Poort Cyber@Work en de NHL / Thorbecke Academy / Lectoraat Cyber Safety samen om hierin te voorzien. Er worden diverse activiteiten geïnitieerd zoals het creëren van doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo, het uitvoeren van MKB Security Audits en de ontwikkeling van een Cyber Awareness app.
   
 • Thorbecke Academy, Human Talent Group en IT Performance House
  ROC Friese Poort Cyber@Work en bovenstaande partijen werken gezamenlijk aan een Cyber Awareness app voor mbo, hbo en medewerkers van bedrijven. De app versterkt het digitale bewustzijn van de gebruiker en geeft praktische tips en tools om op een zo veilig mogelijke manier het digitale domein te kunnen gebruiken.
   
 • The Hague Security Delta
  The Hague Security Delta is een samenwerkingsorganisatie van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om gezamenlijk op te trekken op het gebied van Cyber Security. ROC Friese Poort Cyber@Work participeert binnen The Hague Security Delta in diverse werkgroepen; denk daarbij aan participatie aan de landelijke security onderwijstafel en de ontwikkeling van security keuzevakken voor het vmbo. Kijk voor meer informatie op www.thehaguesecuritydelta.com
   
 • Vmbo-scholen
  ROC Friese Poort Cyber@Work werkt samen met vmbo-scholen om doorlopende leerlijnen tussen vmbo en mbo te creëren.
   
 • Connect.FRL
  Connect.FRL is een samenwerkingsorganisatie van bedrijven en organisaties in Friesland en stimuleert innovatie, samenwerking en de aantrekkingskracht van de regio. Binnen Connect.frl is ROC Friese Poort Cyber@Work betrokken bij het opzetten van een Digital Trust Centrum en het versterken van het imago van mbo-studenten. Kijk voor meer informatie op www.connect.frl

Meer informatie over wat ROC Friese Poort voor je organisatie kan betekenen op het gebied van cyber awareness? Neem dan contact op met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen, 058-233 99 66 of volwassenen@rocfriesepoort.nl.

Voor overige vragen over Cyber@Work kun je contact opnemen met projectleider, Renze Tjoelker via rtjoelker@rocfriesepoort.nl.