Practoraat Brede Vorming

MBO als werkplaats voor Brede Vorming
Met de start van het practoraat ‘Mbo als werkplaats voor Brede Vorming’ zet ROC Friese Poort stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. Want naast het leren van een vak, vinden wij het onze maatschappelijke opdracht om studenten op te leiden tot wendbare, empathische, ondernemende mensen die waardenvast kunnen en durven handelen. Studenten, ouders en werkgevers blijken naast vakmanschap, veel belang te hechten aan ‘brede vorming’. Het is voor studenten en  onderwijsprofessionals van belang, dat er een eigentijdse en aansprekende uitwerking komt van wat hieronder kan worden verstaan. Zodat  ‘brede vorming’, in de vorm van ‘Persoonsvorming’ en ‘Socialisering’, een onlosmakelijk onderdeel wordt van het middelbaar beroepsonderwijs. Met het practoraat willen we hier verder invulling aan geven. Onze visie 'Wendbaar onderwijs, waardevolle mensen' en het ‘Manifest Christelijk onderwijs’ vormen de basis van het practoraat. 

Menukaart
Ook aan de slag met Brede Vorming? Bekijk onze menukaart wat het practoraat voor jou kan betekenen.
Workshops en trainingen

Samenwerking
In het practoraat werken vertegenwoordigers uit de verschillende vestigingen samen met een aantal experts op het gebied van brede vorming. Dr. Pieter Baay van ‘ONDERWIJS124’ en promovendus Koen Wessels zijn als onderzoekers intensief betrokken bij de bundeling en verdieping van inzicht en kennis. Onder aansturing van pracor Koen Vos experimenteert, vernieuwt en deelt, het practoraat kennis en ervaring op basis van onderzoek, waarbij het in de praktijk toepassen ervan voorop staan.

Meer Brede Vorming

Routeplanner

Routeplanner

Practor Koen Vos

Broedplaats, Werkplaats en Communities of Practice

Teezr Bij de Tijd >>>