Begeleiding

Iedereen is bij ons welkom en krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen. Ook als je daarvoor extra of gespecialiseerde  ondersteuning nodig hebt. In het begin krijg je veel begeleiding. Gedurende je studie word je steeds zelfstandiger. Dat is ook jouw eigen
verantwoordelijkheid. Het vraagt iets van ons, maar zeker ook van jou. 

Studieloopbaanbegeleider (SLB’er) 

Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider is een docent van de opleiding die jouw eerste aanspreekpunt is. Denk aan jouw studieresultaten. Ook kan je SLB'er je verder helpen als er andere problemen zijn die je studie belemmeren. 

(Vak)docent 

Een docent geeft les aan groepen en verzorgt een specifiek onderdeel van je opleiding. Een vakdocent begeleidt voornamelijk op het eigen vakgebied. 

Vertrouwenspersoon 

Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon als je vragen hebt die je liever niet met de docent of studieloopbaanbegeleider wilt bespreken.  

Taal en rekencentrum

Vaak heb je voor een mbo-opleiding of -diploma een bepaald taal- en rekenniveau nodig. Als jouw niveau nog niet voldoende is, kun je bij ons Taal- en rekencentrum terecht. In het Taal- en rekencentrum kun je zelfstandig aan de slag. En heb je begeleiding nodig? Dan staan onze docenten met plezier voor je klaar!

BPV‑begeleider 

De BPV-begeleider (stage-begeleider) helpt jou bij de beroepspraktijkvorming (BPV/stage). De BPV-begeleider komt zo nu en dan op bezoek bij het stagebedrijf om de leerervaring te bespreken samen met student en praktijkopleider. 

Decaan 

Je kunt bij een decaan terecht voor vragen over wijziging van opleiding, mogelijke vervolgopleiding en studiekosten. 

Student Service Centrum (SSC)

Alle vestigingen van ROC Friese Poort hebben een Student Service Centrum (SSC). Bij ons Student Service Centrum (SSC) kun je terecht als je vastloopt tijdens de opleiding en meer specialistische hulp nodig hebt met betrekking tot beroepskeuze, studieondersteuning of sociaal-emotionele begeleiding. 

Passend Onderwijs 

Passend onderwijs is begeleiding op maat. Samen met jou kijken we welke begeleiding of ondersteuning je nodig hebt. De afspraken hierover leggen we vast in een begeleidingsplan. Zolang de opleiding duurt, doorlopen we het plan samen met jou met als doel dat het je helpt om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen. 

ROC Friese Poort biedt verschillende vormen van Passend Onderwijs: 

  •  Extra begeleiding (individueel of groepsgewijs) bij het onderwijs. 
  •  Extra begeleiding tijdens de stage.  
  •  Aanpassingen in het onderwijs of de leeromgeving.  
  •  Aanpassingen bij toetsing en examinering.  

Topsport  

Als topsporter ben je veel tijd kwijt aan trainen, wat het volgen van een opleiding vaak lastig maakt. Maar het behalen van een diploma is wel verstandig, want wat als je geblesseerd raakt of je topsportcarrière ten einde is?  

ROC Friese Poort wil graag rekening houden met topsporters en sporttalenten door aangepaste onderwijsbegeleiding te bieden. Voor de studenten die niet in aanmerking komen voor een landelijke topsportstatus, kennen we de ROC Friese Poort topsportstatus. Op deze manier kunnen topsport en onderwijs goed gecombineerd worden.