Instaptraject Fijnmechanica

Zoals in veel sectoren heeft ook de metaalbewerkingsbranche problemen met het vinden van vakbekwaam personeel. De instroom in deze branche is laag en kan de vervangingsvraag onvoldoende compenseren. De behoefte aan vakkrachten in deze sector is groot. Uit deze behoefte aan personeel heeft ROC Friese Poort in samenwerking met SPT-Noord, Fryslân Werkt!, Werk in Zicht, OOM en A+O Metalektro een ‘instaptraject Fijnmechanica’ ontwikkeld.

Met dit innovatieve scholingstraject willen we zij-instromers interesseren voor een vak in de verspanende sector en hun kennis laten maken met de basisvaardigheden die in het vak nodig zijn. Om hun na het succesvol afronden van de scholing met een betaalde arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij één van de deelnemende werkgevers.

De inhoud van dit scholingstraject is zorgvuldig afgestemd op de wensen vanuit het bedrijfsleven door de kennissessies die zijn gehouden. Het doel is niet alleen de studenten verbinden aan het vak, maar ook te verbinden aan de ondernemers in de verspanende sector.

“In maart 2023 starten we weer met een nieuwe groep” wil je je hiervoor aanmelden dan kan dat bij Tamara Geerdink (Friesland) via 06 25 533 804 of t.geerdink@spt-noord.nl of Arjan van de Geer (Groningen) via 06 15 376 580 of a.vandegeer@spt-noord.nl

SPT  Fryslan werkt   Werk in zicht  oom  a+o  BO

Wat maakt dit scholingstraject bijzonder?

  • Eén scholingstraject geschikt voor deelnemers uit Friesland en Groningen
  • Diverse werkgevers uit deze twee provincies hebben toegezegd arbeidsplaatsen en begeleiding te bieden
  • De deelnemer behoudt zijn/haar uitkering
  • Na succesvol afronden krijgen de deelnemers een dienstverband, van minimaal 6 maanden, bij één van de deelnemende werkgevers
  • Theorie wordt direct in de praktijk toegepast door gelijktijdig stage te lopen bij één van de werkgevers
  • De deelnemers ontvangen na succesvol afronden een bewijs van deelname
  • Op basis van de woonplaats van de deelnemer wordt de werkgever geselecteerd en vindt er een kennismakingsgesprek plaats
  • De scholing wordt uitgevoerd door ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs in nauwe samenwerking met de werkgevers

Inhoud scholing

Het instaptraject fijnmechanica duurt 10 weken waarbij de studenten 2 dagen per week les krijgen. Daarnaast loopt de student een aantal dagen per week stage bij één of meerdere deelnemende werkgevers. ROC Friese Poort Volwassenenonderwijs verzorgt lessen om de basisvaardigheden van de fijnmechanica onder de knie te krijgen. Op de werkvloer wordt de student begeleid om de theorie in de praktijk toe te passen. Hierbij zijn de praktijkopdrachten en de werkzaamheden bij de werkgever richtinggevend. Maar altijd met als uitgangspunt het onder de knie te krijgen van basisvaardigheden in de verspaning. Na het afronden van het traject ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. Het denkniveau voor dit traject is minimaal mbo niveau 2. 

Startdatum: 26 september 2022

Op basis van de woonplaats van de deelnemer wordt de werkgever geselecteerd. Daarna vindt er een kennismakingsgesprek plaats. De reiskosten naar ROC Friese Poort zijn voor rekening van de deelnemer en de reiskosten rondom de stagedagen zijn voor de rekening van de werkgever.

De volgende onderdelen worden doorlopen:

PlanningPlanning

Contact