Terug

Zij-instromers aan de slag bij Talant

donderdag 16 mei 2019

De eerste groep van 24 zij-instromers start een traject van omscholing tot begeleider van cliënten in de gehandicaptenzorg.

Ze zijn vrachtwagenchauffeur geweest, werkten in de bouw, het onderwijs of in een winkel en willen heel graag in de zorg werken. Bij Talant in Stiens zijn vandaag 24 enthousiaste zij-instromers gestart met een traject werken en leren. Dit traject stoomt hen klaar voor het werken als begeleider met cliënten in de gehandicaptenzorg die intensieve en complexe zorg nodig hebben.

Het bijzondere leertraject is voor Talant nieuw en is samen met ROC Friese Poort ontwikkeld. Daar volgen de deelnemers één dag in de week de volwassenenopleiding Medewerker maatschappelijke zorg op mbo-niveau 4. De andere dagen gaan ze al direct onder begeleiding aan de slag bij Talant in Stiens, Beetsterzwaag of Drachten, waar cliënten verblijven die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De zij-instromers hebben een contract van in totaal 30 uur (werk en studie). Slagen ze na 2,5 jaar voor de opleiding, dan zijn ze verzekerd van een vaste baan van minimaal 24 uur.

Directeur Silvia Vuist van Talant heette de nieuwkomers welkom. Ze is blij met de instromers die een heel bewuste keuze maken om iets anders te gaan doen. ‘‘Sommigen hebben een vaste baan opgegeven om dit te kunnen doen en zijn heel gedreven en betrokken. Dat moet ook wel, want ze kiezen voor het werken met cliënten die intensieve zorg nodig hebben. Dat is mooi en dankbaar werk, maar zeker niet eenvoudig.’’

Beide instellingen vinden elkaar in een gezamenlijke ambitie. Studenten worden opgeleid in een omgeving waar werken en leren direct aan elkaar zijn verbonden. Door samen te werken sluit het onderwijs beter aan op de veranderingen in zorg en welzijn en de arbeidsmarkt.

Talant is dit traject met ROC Friese Poort gestart toen bleek dat er steeds meer verzoeken kwamen van mensen zonder de benodigde diploma’s, die graag de overstap wilden maken naar de gehandicaptenzorg. ‘‘Die willen we niet laten lopen, ook omdat het steeds moelijker is om in de huidige krappe arbeidsmarkt voldoende begeleiders te vinden voor dit type zorg.’’ In totaal solliciteerden 150 kandidaten. Na diverse selectierondes zijn er 24 kandidaten overgebleven.

Het gaat vooralsnog om een pilot. Bij gebleken succes willen ROC Friese Poort en Talant graag twee keer per jaar met een groep zij-instromers starten. Omdat het aantal cliënten dat intensieve zorg nodig heeft snel groeit, is er ook meer behoefte aan goed opgeleide begeleiders. Het traject vraagt ook een forse investering van Talant, omdat de nieuwkomers intensief en goed begeleid moeten worden voor ze zelfstandig met deze doelgroep aan de slag kunnen.

Talant zij-instromers gehandicaptenzorg