Practor Renze Tjoelker

Wat is digitale weerbaarheid?

Hoe beschermen wij onze eigen persoonsgegevens of die van bijvoorbeeld patiënten in de zorg? Welke digitale normen en waarden kunnen we samen met onze studenten verkennen en uitdragen? Wat mag wel en wat mag niet? Het practoraat Digitale Weerbaarheid houdt zich bezig met onderzoek en innovatie in het versterken van de digitale weerbaarheid, zowel privé als bij het beoefenen van het beroep.

Wat is een practor?
Een practor is iemand die in het mbo zorgt voor 'verdieping en een overkoepelend verhaal'. Een soort een boegbeeld. Voor Digitale Weerbaarheid is Renze Tjoelker geïnstalleerd als practor.

Wat betekent Digitale Weerbaarheid?
Bij Digitale Weerbaarheid gaat het vooral om menselijk gedrag. Onze docent-onderzoekers gaan kijken op welke wijze we meer sturing kunnen geven aan de informatieprikkel die jongeren ervaren vanuit Twitter, Netflix, Snapchat noem maar op. Bijvoorbeeld met April op Stil. We gaan alle studenten en docenten uitdagen om in april twee weken hun mobiel weg te leggen. Gewoon om eens te ervaren wat dat met je doet, ook fysiek.

Twee dimensies
Het practoraat kent twee dimensies. In de eerste dimensie staat digitale weerbaarheid als persoon en als samenleving centraal. Onderzoeken en innovaties die hierin aan bod komen zijn: een gezonde relatie met je smartphone, privacy, digitale normen en waarden en weerbaar zijn tegen digitale criminaliteit.

De tweede dimensie richt zich op het duiden van de behoefte aan digitale weerbaarheid in het beroep, waarbij het practoraat start met de zorg- en welzijnsberoepen en de veiligheidsberoepen.

Soms hacken studenten elkaars Instagram-account en zitten ze een dag later weer naast elkaar in de klas. Praat daar eens over.

Cyber@Work;
Renze: "Wij organiseren al een paar jaar veel activiteiten, maar vinden het lastig om het digitale bewustzijn van studenten te duiden. Wat zijn de effecten van wat wij organiseren? Met een practoraat heb je de mogelijkheid een onderzoekscomponent toe te voegen, dus dit gaan we nu onderzoeken onder onze studenten. Cyber@Work is hiermee één van de twee kenniskringen onder het practoraat.”  

Veiligheid en Zorg & Welzijn
Daarnaast onderzoeken we de digitale weerbaarheid in specifieke beroepen zoals Veiligheid en Zorg & Welzijn. Voor particulier beveiligers is het bijvoorbeeld belangrijk te weten wat je moet doen als er na een incident nog een laptop aanstaat. Zet je die uit of laat je ‘m juist aan? En wat doe je als een vluchtende verdachte een telefoon in het water gooit? Haal je deze eruit of juist niet?

Voor medewerkers in de zorg is het belangrijk te weten hoe je ethisch omgaat met privacygevoelige patiëntgegevens. Zo’n 30% van de datalekken vindt plaats in de zorg. Een voorbeeld komt uit het Haga ziekenhuis. Hier had iemand patiëntgegevens geprint. Een collega had de achterkant van dat papier gebruikt als boodschappenbriefje en dit in het winkelwagentje laten liggen. Zo moet het dus niet. Onze docent-onderzoekers gaan met bedrijven en instellingen praten om te vragen welke situaties zij tegenkomen. Deze inzichten in de beroepsethiek rondom digitale weerbaarheid willen we verwerken in onze opleidingen en zo meegeven aan onze studenten.

Activiteiten
Onlangs gingen 1500 studenten uit Emmeloord naar de Kleinste Privacy Show, waar ze geïnformeerd werden over veilige wachtwoorden. Ook voor inwoners en bedrijven worden activiteiten georganiseerd. Renze: “We bieden bijvoorbeeld de Quickstart AVG en digitale veiligheid. Hier confronteren we mkb’ers met hun digitale voetafdruk. Ze lekken informatie zonder dat ze het doorhebben. Daarnaast organiseren we digitale inbraakpreventieavonden voor inwoners. Onze studenten informeren hen over wachtwoorden, phishing, de beveiliging van hun wifi-netwerk enzovoort.” 

 

Wie is practor Renze Tjoelker?
Renze startte zijn loopbaan bij ROC Friese Poort als student. Hij doorliep de ICT-opleiding in Drachten op niveau 2, 3 en 4. Daarna werd hij gevraagd om te blijven als onderwijsassistent ICT. Na een halfjaar werd hij instructeur ICT in Leeuwarden, terwijl hij in deeltijd de docentenopleiding ICT volgde aan Windesheim. Eenmaal docent ICT volgde hij de Master of learning and innovation aan NHL Stenden. Vervolgens stroomde Renze door naar opleidingen voor Defensie en gaf hij les bij militaire kazernes in het hele land. Renze is nu CEV-manager en voorzitter van de werkgroep die het curriculum ontwikkelde voor de VeVa-ICT opleidingen. Daarnaast gaat hij bijna fulltime aan de slag voor het practoraat. 

‘Het onderwijs dient als motor voor een digitale weerbare samenleving’, aldus Renze Tjoelker practor Digitale Weerbaarheid.