Wat is BBL-A en BBL-S?

Je volgt de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en gaat één dag per week naar school. Daarnaast doe je minimaal 610 uur per jaar beroepspraktijkvorming op (werken of stage) bij een erkend leerbedrijf.
Kies je voor BBL-A dan ga je werken met een betaalde arbeidsovereenkomst.
Kies je voor BBL-S dan loop je stage met een (onbetaalde) stageovereenkomst.