Wanneer moet ik een entreeopleiding volgen?

  • je bent ouder dan 16 jaar én
  • je bent niet meer leerplichtig, én
  • je hebt geen vooropleiding afgerond en daardoor geen startkwalificatie, én
  • je voldoet niet aan de toelatingseisen van een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4