0900 8 996 996
(normaal tarief)

Voorwaarden Praktijkovereenkomst

Beroepspraktijkvorming (BPV=stage) is een belangrijk onderdeel van je mbo-opleiding. Beroepspraktijkvorming volg je altijd bij een door een landelijk Kenniscentrum erkend leerbedrijf. Als je begint met de beroepspraktijkvorming dan teken je een praktijkovereenkomst (POK). Deze noemen we ook wel BPV-overeenkomst. De praktijkovereenkomst is een overeenkomst tussen de student, ROC Friese Poort en de instelling waar je de beroepspraktijkvorming gaat volgen (of werkgever bij BBL-studenten). In de praktijkovereenkomst zijn de rechten en plichten van de student, ROC Friese Poort en de BPV-instelling/werkgever vastgelegd. De praktijkovereenkomst wordt bij de BOL-opleiding aan het begin van de BPV-periode ondertekend door de student, ROC Friese Poort en BPV-instelling. Bij de BBL-opleiding aan het begin van de studie door de eerder genoemde partijen en het kenniscentrum. Wissel je van werkgever/stage-aanbieder dan sluit je een nieuwe POK af. In de POK staat onder andere:

  • Dat je werkgever/stage-aanbieder de directe begeleiding van beroepspraktijkvorming van de opleiding uitvoert
  • Wie je praktijkopleider is
  • Wie je BPV-docent is
  • Om welke opleiding het gaat
  • De periode van de beroepspraktijkvorming, dus begin- en einddatum
  • De omvang van de beroepspraktijkvorming, dus om hoeveel uur het gaat.

Wissel je van werkgever/stagebieder, dan moet er een nieuwe praktijkovereenkomst worden afgelsoten.

>> Algemene voorwaarden voor de praktijkovereenkomst van ROC Friese Poort