Terug

Voorschot subsidie Praktijkleren

donderdag 14 mei 2020

Heb je in de periode van 1 augustus 2019 en 31 maart 2020 één of meer BBL praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden aan onze studenten of jouw medewerkers? Vraag een voorschot aan voor de subsidie Praktijkleren.

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgen in de mbo Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Voorschot subsidie
Op 2 juni opent het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. 

Je kan een voorschot op de definitieve subsidie aanvragen voor studiejaar 2019/2020 als je begeleiding bij de beroepspraktijkvorming hebt gegeven in de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 maart 2020. Per week waarin begeleiding bij de beroepspraktijkvorming is gegeven kan een voorschotbedrag van € 42,50 worden aangevraagd tot een maximum voorschotbedrag van € 1.530,00 per gerealiseerde BBL praktijkleerplaats. Aanvragen kan t/m 30 juni 2020, 17.00 uur. Meer informatie en voorwaarden.

Geen maatregelen subsidie door corona
Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.